• Document: Kapitola 1 Notová osnova má 5 linek a 4 mezery. Pro noty, které píšeme pod, nebo nad notovou osnovu používáme pomocné linky. Hudební klíč píšeme na začátek notové osnovy. Nejpoužívanější k...
  • Size: 491.39 KB
  • Uploaded: 2023-05-26 06:29:44
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

1. ročník Kapitola 1 Notová osnova má 5 linek a 4 mezery. Pro noty, které píšeme pod, nebo nad notovou osnovu používáme pomocné linky. Hudební klíč píšeme na začátek notové osnovy. Nejpoužívanější klíče jsou: houslový, basový, altový. (Různé klíče se používají pro snažší zapsání příliš vysokých, nebo hlubokých tónů, abychom nemuseli používat příliš mnoho pomocných linek.) Houslový klíč: houslovému klíči se říká také G klíč protože se začíná psát na druhé lince, kde leží nota g1. Procvič kresbu houslového klíče: 1. ročník 1. ročník Kapitola 2 Noty se mohou skládat z bříška, nožičky a praporku. Nota celá: nota celá se kreslí jako ležící vajíčko - má pouze prázdné bříško. Značí se číslem 4. Počítáme ji na 4 doby. To znamená, že nota se hraje tak dlouho, než napočítáme do 4. Pro lepší orientaci nepočítáme- jedna, dva tři…, ale první, druhá, třetí, čtvrtá. První, druhá, třetí, čtvrtá Nota půlová: nota půlová má prázdné bříško a nožičku. Značí se číslem 2. Počítáme ji na 2 doby. To znamená, že nota se hraje tak dlouho, než napočítáme dvě. První, druhá Nota čtvťová: nota čtvrťová má bříško a nožičku. Značí se číslem 4. Počítáme ji na 1 dobu. První 1. ročník Kapitola 3 Nota C1 se píše na první pomocnou linku pod notovou osnovou. C1 Nota D1 se píše těsně pod notovou osnovu (zavěsí se na notovou osnovu). D1 Nota E1 se píše na první linku notové osnovy. E1 C1 D1 E1 C1 D1 E1 C1 D1 E1 C1 D1 E1 1. ročník Kapitola 4 Pomlka (pauza) je značka, která nám říká kdy a jak dlouho máme mlčet. Pomlka celá vypadá jako obrácený klobouk. Visí na čtvrté lince. Počítá se na 4 doby. První, druhá, třetí, čtvrtá Pomlka půlová vypadá jako klobouk. Leží na třetí lince. Počítá se na 2 doby. První, druhá Pomlka čtvrťová vypadá skoro jako obrácené psací n. Píše se přes celou notovou osnovu. Procvič: C1 D1 E1 C1 D1 E1 1. ročník Kapitola 5 Nota F1 leží v první mezeře notové osnovy. F1 Nota G1 leží na druhé lince notové osnovy. G1 Nota A1 leží ve druhé mezeře notové osnovy. A1 Procvič: pomlka celá Procvič: pomlka půlová 1. ročník Kapitola 6 Známe už noty na 4 doby, 2 doby a 1 dobu. Stále nám však chybí nota na tři doby- jenže ta neexistuje. Můžeme ale použít notu půlovou a přidat k ní tečku. Tečka u noty znamená, že k té notě připočítáme ještě její půlku. Nota půlová se počítá na dvě doby a polovina ze dvou je jedna, tedy 2 + 1 = 3. 2 + 1 =3 C1 D1 E1 F1 G1 A1 D1 E1 A1 D1 G1 C1 F1 G1 pomlka čtvrťová 1. ročník Kapitola 7 Takty jsou malé části skladby, které od sebe oddělujeme taktovými čarami. Kolik a jakých not můžeme do taktu napsat označujeme čísly. Horní číslo označuje počet not a spodní číslo je značka noty. 2/4 - toto označení říká, že se do taktu vejdou dvě čtvrťové noty (je na dvě doby)- takt je nazýván dvoučtvrťový. 1 čtvrťová nota = jedna doba. 2 čtvrťové noty = dvě doby, tedy je lze zaměnit za jednu půlovou notu, která má také dvě doby. = 1 + 1 = 2 První druhá první,druhá první druhá první,druhá Nota H1 leží na třetí lince notové osnovy. Od noty H1 se všechny vyšší noty (čtvrťové, půlové, osminové...) píší s nožičkou vlevo dolů. H1 C1 D1 E1 F1 G1 A1 H1 1. ročník Kapitola 8 Takt tříčtvrťový 3/4 - toto označení říká, že se do taktu vejdou tři čtvrťové noty (je na tři doby)- takt je nazýván tříčtvrťový. První– druhá- třetí první,druhá- třetí první,druhá,třetí první,druhá- třetí C2 leží ve třetí mezeře notové osnovy. C2 C1 D1 E1 F1 G1 A1 H1 C2 Doplň takt 2/4 1. ročník Kapitola 9 Nota osminová: pokud je nota

Recently converted files (publicly available):