• Document: Milé kolegyně, právě otevíráte složku nových tematických pracovních listů pro mateřské školy KAFOMETÍK PROFESE. Po úspěšném vydání publikace KAFOMETÍK POČASÍ, jsme vytvořili další soubor m...
  • Size: 6.68 MB
  • Uploaded: 2024-03-27 15:30:37
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Milé kolegyně, právě otevíráte složku nových tematických pracovních listů pro mateřské školy KAFOMETÍK – PROFESE. Po úspěšném vydání publikace KAFOMETÍK – POČASÍ, jsme vytvořili další soubor metodických a pracovních listů, které přinášejí dostatek námětů pro rozvoj dovedností dětí ve všech vzdělávacích oblastech dle RVP PV. Opět zde naleznete jak metodické náměty pro činnosti a aktivity z oblasti poznávací, pohybové a výtvarné a pracovní listy s metodikou, tak i originální pohádkové příběhy Evy Hurdové jako netradiční motivaci pro použití pracovních listů a metodických námětů. Nedílnou součástí souboru je rozsáhlý sborník říkadel, básniček a písniček. Vedle autorských textů zde mají místo i texty lidové a zlidovělé. Oddíl písniček je obohacen o originální písně Marie Kružíkové, které byly vytvořeny přímo pro tento soubor. Z jednotlivých listů si snadno sestavíte vlastní tematický celek nebo projekt, který bude odpovídat zájmům a potřebám Vašich dětí. K jednoduché manipulaci se souborem přispívá i volné řazení listů, což umožňuje jejich snadné kopírování. Náměty jsou využitelné po celý školní rok a podporují nenásilně také fantazii a představivost dětí. Práci Vám usnadní jednoduché grafické ikonky, které obsahuje každý list. Poskytují informaci o věkové skupině, pro kterou je námět určen, současně také upozorňují na vzdělávací oblast, které se námět nejvíce dotýká. V praxi oceníte ikonky znázorňující druhy pomůcek, které si můžete připravit předem. Díky jednoduchosti zobrazení si pomůcky a potřeby podle obrázkových ikon snadno připraví děti samy. Předložené náměty rozvíjejí matematickou i čtenářskou gramotnost, řeč, základní vědomosti týkající se přírody a přírodního prostředí, jemnou motoriku, pohybové dovednosti, fantazii a představivost. Přejeme Vašim dětem mnoho poučení i zábavy s novým souborem KAFOMETÍK – PROFESE. Metodická doporučení pro práci s KAFOMETÍKem Listy jsou pojmenovány a číslovány pro snadné řazení i kontrolu, zda nedošlo ke ztrátě některého z listů. Každý list obsahuje v záhlaví ikonky, které usnadňují využití námětu v praxi. Doporučený věk (obtížnost) Ikonka doporučuje věkovou skupinu, pro kterou je námět určen. Jedná se o ikonu doporučující, vždy je vhodné vycházet z aktuálních dovedností a vědomostí dětí. 3+ věková skupina 3–4 roky nízká obtížnost 4+ věková skupina 4–5 let střední obtížnost 5+ věková skupina 5–6 let vysoká obtížnost Vzdělávací oblast Ikonka určuje, která vzdělávací oblast při využití námětů převládá, je dominantní. Často námět zahrnuje více oblastí, okrajově všechny. BIO Biologická Dítě a jeho tělo PSY Psychická Dítě a jeho psychika SOC Sociální Dítě a ten druhý INT Interpersonální Dítě a společnost ENV Environmentální Dítě a svět Potřeby a pomůcky Ikonky informují o tom, které pomůcky jsou třeba při využití listu. Obrázky jsou snadno rozlišitelné a umožní dětem samostatnou přípravu potřeb a pomůcek. tužka lepidlo pastelky nůžky Listy jsou doplněny jednoduchým metodickým popisem, jak s listem pracovat. Sledujte odkazy v metodické části. Upozorňují na logické využití pracovních listů v návaznosti na metodické náměty. Snadno si tak vytvoříte tematické bloky na dané téma. Obsah Motivační příběhy 7 Poznávací hry a aktivity 9 Pohybové hry a aktivity 19 Výtvarné hry a aktivity 29 Metodický zásobník písní 35 Metodický zásobník básniček a říkadel 41 Pracovní listy Pexeso 4. Šaty 3+ BIO PSY Najdi na šatech všechny kulaté knoflíky a vymaluj je. © INFRA, s.r.o., KAFOMETÍK pro mateřské školy – PROFESE, Stařeč 2013, www.infracz.cz 10. Na stavbě domu 4+ PSY Vymaluj toho, kdo patří ke stavbě domu. Zakroužkuj postavy, které tu nemají co dělat. Na stavbu patří: kominík, zedník a malíř natěrač. Na stavbu nepatří: číšník, výpravčí a fotbalista. © INFRA, s.r.o., KAFOMETÍK pro mateřské školy – PROFESE, Stařeč 2013, www.infracz.cz 35. Výroba oken 5+ PSY BIO Pomoz truhláři správn

Recently converted files (publicly available):