• Document: KOSZTORYS OCIEPLENIA I WYKONANIA ELEWACJI
  • Size: 257.94 KB
  • Uploaded: 2019-04-15 18:49:27
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

KOSZTORYS OCIEPLENIA I WYKONANIA ELEWACJI Strona tytułowa KOSZTORYS OCIEPLENIA I WYKONANIA ELEWACJI Rodzaj: KOSZTORYS Wspólny Słownik Zamówień: BUDOWA: Budynek administracyjny j.w. budowlana Wczasowa 40 87-300 Brodnica INWESTOR: Zakład Obsługi Starostwa i Utrzymania Dróg Powiatowych Kamionka 18 87-300 Brodnica KOSZTORYSANT: Kosztorys sporządził: Wojciech Graczyk Stawka za r-g: Wartość kosztorysowa robót: Wartość VAT: Wartość słownie: Ilość robót: 1 Wartość jednostkowa: WYKONAWCA: INWESTOR: EDBUD Moduł Kosztorys 3.21 -1- 2010-03-03 KOSZTORYS OCIEPLENIA I WYKONANIA ELEWACJI Kosztorys szczegółowy L.p. Podstawa Spec. Opis / Długi opis Cena jedn. R M S Razem opisu techn. 1 OCIEPLENIE I WYKONANIE ELEWACJI Ilość: 1,0000 1.1 KNR 0023 Przygotowanie starego podłoża pod 2611-0100 docieplenie metodą lekką - mokrą, poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie Obmiar [m2]: ( 1,80 * 0,90 * 2 + 1,80 * 0,3 * 2 ) = 4,3200 1 Robotnicy budowlani I 0,2720 r-g [ nakład = 1,1750 ] Wartość: 1.2 KNR 0023 Ocieplenie ścian budynków płytami 2612-0100 styropianowymi gr. 10 cm, przyklejenie płyt styropianowych do ścian Obmiar [m2]: ( 1,80 * 0,90 * 2 + 1,80 * 0,3 * 2 ) + 0,90 * 1,70 * 2 = 7,3800 Materiały pomocnicze (1,50%) 1 Robotnicy budowlani I 0,0990 r-g [ nakład = 0,7306 ] 2 Tynkarz II 0,6150 r-g [ nakład = 4,5387 ] 3 Tynkarz III 0,6150 r-g [ nakład = 4,5387 ] 4 Płyty styropianowe 0,1050 m3 [ nakład = 0,7749 ] 5 Zapr.klej.sucha do styropianu 6,0000 kg [ nakład = 44,2800 ] 6 Żuraw okienny przenośny 0,15t 0,0135 m-g [ nakład = 0,0996 ] 7 Środek transportowy 0,0100 m-g [ nakład = 0,0738 ] Wartość: 1.3 KNR 0023 Nałożenie na podłoże podkładowej 0933-0100 masy tynkarskiej Obmiar [m2]: ( 1,80 * 0,90 * 2 + 1,80 * 0,3 * 2 ) + 0,90 * 1,70 * 2 = 7,3800 Materiały pomocnicze (1,50%) 1 Robotnicy budowlani I 0,0242 r-g [ nakład = 0,1786 ] 2 Tynkarz III 0,0808 r-g [ nakład = 0,5963 ] 3 Masa tynkarska podkł. "Atlas Cerplast" 0,3000 kg [ nakład = 2,2140 ] 4 Środek transportowy EDBUD Moduł Kosztorys 3.21 -1- 2010-03-03 KOSZTORYS OCIEPLENIA I WYKONANIA ELEWACJI Kosztorys szczegółowy L.p. Podstawa Spec. Opis / Długi opis Cena jedn. R M S Razem opisu techn. 0,0004 m-g [ nakład = 0,0030 ] Wartość: 1.4 KNR 0023 Wykonanie cienkowarstwowej 0933-0200 wyprawy z tynku akrylowego ATLAS CERMIT R 200 lub N 200 o grub. 2mm, na ścianach płaskic

Recently converted files (publicly available):