• Document: Dieselmotorfiltrering
  • Size: 15.81 MB
  • Uploaded: 2019-06-13 02:03:15
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

www.filterteknik.dk Brændstof Vandudskillere Dieselmotorfiltrering Motorolie Luft Kølevand Kabine Filterværktøj Dieselmotorfiltrering www.lekang.com Fyringsolje Girolje For at vise vores leveringsprogram har vi lavet Oljefiltrering Hydraulikkolje Kompressorolje Rustbeskyttelsesolje Skjærvæske Smørefett en serie med produktkataloger, hvori vi detaljeret Smøreolje Spindelolje Trafoolje beskriver vores produkter. Elektroniske udgaver Turbinolje Varmeolje m.m af disse kataloger findes på vores hjemmeside. De elektroniske kataloger indeholder link til mere information via internettet. Vi samarbejder med kvalitetsbevidste leverandører, med stor teknisk kompetence, for at dække filtreringsbehovene indenfor industri og offshore. Industriens krav til øget produktivitet, lavere vedligeholdelsesomkostninger, højere kvalitet og hensyntagen til miljøet er faktorer som vi er lydhøre for. Vi udvikler løbende vores kundskaber og procedurer for at yde den bedste support og service. Vore medarbejdere har høj teknisk viden og lang erfaring indefor filtreringsteknik. Formålet med vores produktkatalog er på en enkel www.lekang.com Vann Syrer og overskuelig måde at yde vejledning inden for de Prosessfiltrering Emulsjoner Skjærvæske Maling relevante produktgrupper. Kataloget er derfor inddelt Lim Næringsmiddel Drikke i kategorier for hvert brugsområde. Trykksverte Smøreolje Løsemiddel Fremkallingsmiddel m.m Vi håber at vi gennem vores samlede leveringsprogram kan dække alle Deres filtreringsbehov og derved gøre Deres indkøb enklere. Vores forretningskoncept: “Vi skal være totalleverandør til industri, anlæg, shipping og offshore” Filterteknik A/S Korskildeeng 2 2670 Greve www.lekang.com Oljefilter Dieselfilter Dieselmotorfiltrering Vannavskiller Luftfilter Kjølevann Kabinfilter m.m Dieselmotorfiltrering Brennstoffiltrering ES-brennstoff, Separ, spin-on løsninger, Racor mm. 5-23 Oljefiltrering ES-olje, Venturi, bypass filter LF777 24-31 SEPAR Luftfiltrering Filterhus, forsykloner, engangsfilter mm. 32-55 F I LT E R Kjølesystem ES-kjølevæske, kjølevannsfilter, inhibitorer mm. 56-65 Kabinventilasjon Komplette ventilasjonsaggregat

Recently converted files (publicly available):