• Document: Yayın no: 123 ŞU ACAYİP UZAY
  • Size: 445.27 KB
  • Uploaded: 2019-06-12 21:16:35
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Yayın no: 123 ŞU ACAYİP UZAY Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları Tashih: Emine Aydın isbn: 978 605 5523 37 4 Sertifika no: 14452 Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu’nun bir kuruluşudur. Mahmutbey mh. Deve Kald›r›mı cd. Gelincik sk. no:6 Ba€c›lar / ‹stanbul, Türkiye Tel: (0 212) 446 21 00 Fax: (0 212) 446 01 39 zaferyayinlari.com - zafer@zaferyayinlari.com - twitter/zaferyayinlari copyright © 2012 1. Baskı: Ocak, 2012 Bas­kı-cilt: Vesta Ofset, 0 212 445 72 52 içindekiler Sunuş.......................................................................... 7 Atom çağı nasıl başladı?............................................ 11 Atomun büyük küçüklüğü........................................ 31 Büyük boşluk........................................................... 41 Nötronlar ve Protonlar............................................. 49 Kehribar taşının esrarı............................................... 59 Bir takım tuhaf deneyler........................................... 69 Elektrik nasıl çarpar?................................................. 83 Kurşunkalemin ucundaki en son atom...................... 93 En sevdiğim molekül: H2O..................................... 113 sunuş Madde madde madde............................................. 127 Isı ve sıcaklık.......................................................... 141 Sesim geliyor mu?................................................... 153 E=mc2.................................................................... 165 Moriwaki Yoko’nun son günü................................. 177 Merhaba Acayip Şeyler’in meraklı takipçile- ri! Bu kitaptaki konumuz atomlar! Kitaba baş- lamadan önce, “Atom dediğin küçücük bir şey, koca kitabı dolduracak kadar ‘acayip şey’ bula- bilecek miyim acaba?” diye sordum kendi ken- dime... Fakat şimdi, 160 sayfalık sınırı aştığım halde, daha yazmayı düşündüğüm onlarca başlığın ma- samın üzerindeki küçük not kâğıtlarında mah- zun mahzun bana baktığını görmekteyim... Mesela, atomda saklı nükleer güçten bahset- tiğim halde; bu gücün insanoğlunun kullandığı en büyük enerji kaynağı olduğundan bahsede- medim... Bir nükleer santralin nasıl çalıştığına dair hiçbir şey anlatamadım sizlere...  Ş u A c a y i p A t o m Ş u A c a y i p A t o m Işığın ve renklerin olağanüstü dünyasına ise Bursa’da doğmuş; adı da Ahmet, Zeynep, Hüse- hiç giremedim. yin, Emirhan ya da Hümeyra olan bir Atom Fi- Ancak, atomlar hakkında bilgi toplarken, ışık ziği profesörünün, Nobel Fizik Ödülü’nü almak hakkında öyle acayip şeyler öğrendim ki, önü- için çıktığı kürsüde, konuşmasına şu şekilde baş- müzdeki aylarda, Acayip Şeyler’in bir kitabı da ladığını duyabilirim: “Ben çocukken babam bana “Şu Acayip Işık” olacak anlaşılan... Şu Acayip Atom adlı bir kitap almıştı. Gerçekten Ben bu kitabı yazarken, sürekli İsviçre’deki çok acayip bir kitaptı... ” CERN Deneyi ile ilgili yeni gelişmeleri takip edi- yordum... Daha birkaç gün önce bilim adamları, Teşekkür: Bu kitabı, zaman ayırıp gözden atomu oluşturan yepyeni bir parçacık keşfettiği- geçiren ve birbirinden faydalı fikirlerini bi- ni okudum haberlerde... CERN Deneyi’nden, zimle paylaşan değerli öğret

Recently converted files (publicly available):