• Document: Turystyka przyrodnicza, ekoturystyka, turystyka wiejska, agroturystyka i turystyka kulinarna (NERAF)
  • Size: 197.03 KB
  • Uploaded: 2019-01-11 21:45:00
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Turystyka przyrodnicza, ekoturystyka, turystyka wiejska, agroturystyka i turystyka kulinarna (NERAF) – definicje, koncepcje, przykłady Michał Gazdecki Katedra Rynku i Marketingu UP w Poznaniu Seminarium: "Perspektywy rozwoju turystyki przyrodniczej, ekoturystyki, turystyki wiejskiej, agroturystyki i turystyki ..." Agenda 1. Co zamierzamy? 1.1. Przekształcenie koncepcji w projekt 1.2. Pojęcia i definicje 2. Jak? 2.1. Odbiorcy NERAF i ich segmentacja 2.2. Propozycje produktów NERAF tourism 3. Po co – korzyści? 3.1. Beneficjenci 3.1. Przykładowe korzyści Seminarium: "Perspektywy rozwoju turystyki przyrodniczej, ekoturystyki, turystyki wiejskiej, agroturystyki i turystyki ..." 2 Agenda 1. Co zamierzamy? 1.1. Przekształcenie koncepcji w projekt 1.2. Pojęcia i definicje 2. Jak? 2.1. Odbiorcy NERAF i ich segmentacja 2.2. Propozycje produktów NERAF tourism 3. Po co – korzyści? 3.1. Beneficjenci 3.1. Przykładowe korzyści Seminarium: "Perspektywy rozwoju turystyki przyrodniczej, ekoturystyki, turystyki wiejskiej, agroturystyki i turystyki ..." 3 Przekształcenie koncepcji w projekt Turystyka przyrodnicza, ekoturystyka, turystyka wiejska, agroturystyka i turystyki kulinarna na obszarach metropolitalnych Projekt Wymiar naukowy Wymiar praktyczny Rozwinięcie teorii agroturystyki Stworzenie platformy rozwoju produktów agroturystycznych Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego Seminarium: "Perspektywy rozwoju turystyki przyrodniczej, ekoturystyki, turystyki wiejskiej, agroturystyki i turystyki ..." 4 Agenda 1. Co zamierzamy? 1.1. Przekształcenie koncepcji w projekt 1.2. Pojęcia i definicje 2. Jak? 2.1. Odbiorcy NERAF i ich segmentacja 2.2. Propozycje produktów NERAF tourism 3. Po co – korzyści? 3.1. Beneficjenci 3.1. Przykładowe korzyści Seminarium: "Perspektywy rozwoju turystyki przyrodniczej, ekoturystyki, turystyki wiejskiej, agroturystyki i turystyki ..." 5 Pojęcia i definicje Potrzeba nowego podejścia do agroturystyki Agroturystyka jest formą turystyki wiejskiej ściśle związaną z Klasyczne rolnictwem i funkcjonującym gospodarstwem rolnym, która podejście do agroturystyki umoŜliwia zarówno turystom, jak i odwiedzającym współuczestniczenie w Ŝyciu gospodarstwa rolnego. Potrzeba Turysta – aktywność człowieka, który zamierza poznać produkcję nowego, rolniczą i/lub wypoczywać w środowisku rolniczym. szerokiego Usługodawca – róŜne formy hotelarstwa, gastronomii, wypoczynku, podejścia sportu, lecznictwa a nawet rehabilitacji Seminarium: "Perspektywy rozwoju turystyki przyrodniczej, ekoturystyki, turystyki wiejskiej, agroturystyki i turystyki ..." 6 Pojęcia i definicje Od agroturystyki do NERAF Turystyka Nature przyrodnicza tourism Turystyka ekologiczna Eco tourism Formy turystyki Turystyka wiejska Rural tourism NERAF tourism wypoczynkowej i edukacyjnej Agroturystyka Agritourism Turystyka kulinarna Food tourism Seminarium: "Perspektywy rozwoju turystyki przyrodniczej, ekoturystyki, turystyki wiejskiej, agroturystyki i turystyki ..." 7 Pojęcia i definicje NERAF – definicje Turystyka oparta on naturalne walory Turystyka

Recently converted files (publicly available):