• Document: Sayısal Devreler ve Sistemler (COMPE 231) Ders Detayları
  • Size: 60.28 KB
  • Uploaded: 2019-02-13 15:14:12
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Sayısal Devreler ve Sistemler (COMPE 231) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Sayısal COMPE Güz 3 2 0 4 6 Devreler 231 ve Sistemler Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili İngilizce Dersin Türü Zorunlu Bölüm Dersleri Dersin Seviyesi Lisans Ders Verilme Şekli Yüz Yüze Dersin Öğrenme ve Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Uygulama-Alıştırma Öğretme Teknikleri Dersin Koordinatörü Dersin Öğretmen(ler)i Dersin Asistanı Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencilerin Boole cebiri ile birleşik ve sıralı mantık devrelerinin çalışma prensiplerini, bu devrelerin bilgisayar ve program kontrollü donanımlarda kullanılma şekillerini kavramalarını sağlamaktır. Dersin Eğitim Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; Çıktıları • Boole cebiri ve mantık fonksiyonlarını kavramak • İkili sayı sistemini ve ikili mantık işlemlerini kullanmak • Birleşik mantık devrelerinin analizini ve tasarımını yapmak • Sırasal mantık devrelerinin analizini ve tasarımını yapmak • Anuyumlu ve zamanuyumsuz çalışma modları arasındaki farkları anlamak • Depolama, öteleme yazmaçlarının ve sayaçların mantıksal analizini ve tasarımını yapmak Dersin İçeriği İkili, sekizli ve on altılı sayı sistemleri, sayı sistemleri arasında dönüşümler ve tümleyici gösterim. BCD, ASCII, Excess-3 ve Gray Code kodlama sistemleri. Boole cebiri teorisi, özellikleri, Boole ifadelerinin gösterim şekilleri. Sayısal mantık kapıları. Bole fonksiyonlarının sadeleştirilmesi. Birleşik devre tasarımı. Flip-flop’lar, yamaçlar, sayaçlar ve bellek birimleri ile sırasal mantık devre tasarımı. Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları Hafta Konular Ön Hazırlık 1 Sayısal devrelere giriş, sayısal Bölüm 1(main text) gösterim ve kodlama, ikili sayı sistemi. 2 Switches, transistors, logic gates, Bölüm 2.1-2.5 Boolean algebra and Boolean logic manipulations, 3 DeMorgan Kuralı, Boolean Bölüm 2.6-2.7 fonksiyonların gösterimi, mantık kapıları ve mantık işlemleri. Bileşimsel mantık devresi tasarım süreci. 4 Bileşimsel mantık. Bölüm 2.8-2.11 NAND,NOR,XOR,XNOR, kapıları ve Bileşimsel tasarımları NAND/NOR tasarımına dönüştürmek. 5 Mantıksal fonksiyonların. Bölüm 6.2 Karnaugh taplosu ve Quine McCluskey metodu ile mantık fonksiyonlarını sadeleştirmek. Çok seviyeli mantık optimizasyonu. 6 Geri besleme, dizgisel mantık ve Bölüm 3.1-3.2 kapanlar. 7 Kontrol devre tasarımı. Bölüm 3.3-3.4 8 Dizgisel mantık optimizasyonu. Bölüm 6.3 9 Veri yolu bileşenleri. Yazmaçlar. Bölüm 4.1-4.2 Toplayıcılar. 10 Karşılaştırıcılar, Çarpımcılar, Bölüm 4.4-4.6 Çıkarıcılar. 11 Matematik ve Mantık birimleri, Bölüm 4.7-4.9 kaydırıcılar, sayıcılar ve zamanlayıcılar. 12 Hafıza elemanları. Bölüm 5.7, 8.1-8.2 Programlanabilir işlemciler, temel mimari. 13 N-komutlu programlanabilir Bölüm 8.3-8.5 işlemciler, asambly ve makine dili programları. 14 Sayısal devre ve sistemlerde Ders notları. güncel konular. 15 Gözden geçirme 16 Gözden geçirme Kaynaklar Ders 1. Digital Design (with RTL Design, VHDL and Verilog), Frank Vahid, John Wiley and Kitabı: Sons Inc. 2011, ISBN: 978-0-470-53108-2 Diğer 1. Mano, Morris and Ciletti, Michael , Digital Design, Pearson/Prentice Hall Kaynaklar: 2. Modern Digital Design , Richard Sandige, McGraw–Hill 3. Contemporary Logic Design, Randy H. Katz & Gaetano Borriello, 2nd Edition, Pearson Education, 2006 4. Digital Logic Design Principles, N. Balabanian and B. Carlson, John Wiley&Sons, 5. http://users.senet.com.au/~dwsmith/boolean.htm 6. http://www.cs.nyu.edu/~gottlieb/courses/2001-02-fall/arch/chapters/appendix-b.html Değerlendirme Sistemi Çalışmalar Sayı Katkı Payı Devam/Katılım - - Laboratuar

Recently converted files (publicly available):