• Document: RAPPORT MARKEDSRAPPORT KNYTTET TIL AVSLUTNING OG DISPONERING AVSLUTNING OG DISPONERING AV UTRANGERTE INNRETNINGER. Copyright Dr.techn.
  • Size: 8.38 MB
  • Uploaded: 2019-01-13 11:44:11
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

RAPPORT MARKEDSRAPPORT KNYTTET TIL AVSLUTNING OG DISPONERING AVSLUTNING OG DISPONERING AV UTRANGERTE INNRETNINGER © Copyright Dr.techn.Olav Olsen AS RAPPORT Prosjektnavn: MARKEDSRAPPORT KNYTTET TIL AVSLUTNING OG DISPONERING Dokumentnavn: AVSLUTNING OG DISPONERING AV UTRANGERTE INNRETNINGER Prosjektnr.: 12635-01 Dokumentnr.: 12635-01-OO-R-001 Dato: 23.04.2018 Revisjon: 06 Antall sider: 154 Utarbeidet av: John Meling, Rikke Ellingsen Hausmann og Eric Faulds Kontrollert av: Kolbjørn Høyland Godkjent av: Harald A. Rogne Rettigheter til prosjektmaterialet Oppdragsgiver har rett til å bruke materialet utarbeidet av prosjekterende Dr.techn.Olav Olsen AS til gjennomføring av prosjektet, senere drift, vedlikehold, ombygging og påbygging. Hvis ikke annet er avtalt, har Dr.techn.Olav Olsen AS alle øvrige rettigheter til sine ideer og det utarbeidete materialet. Dr.techn.Olav Olsen AS kan likevel ikke bruke dette på en måte som er urimelig i forhold til oppdragsgiver. Oppdragsgiver kan ikke overdra materialet til en tredjepart uten samtykke fra Dr.techn.Olav Olsen AS. Revisjon Dato Grunn for utsendelse Utarb. av Kontr. av Godkj. av 01 19.01.18 Utgitt for kommentarer JME/REL KH HAR 02 14.02.18 Utgitt for kommentarer JME/REL KH HAR 03 28.02.18 Utgitt for bruk JME/REL KH HAR 04 02.03.18 Utgitt for bruk JME/REL KH HAR 05 13.04.18 Utgitt for bruk JME/REL KH HAR 06 23.04.18 Utgitt for bruk JME/REL KH HAR VOLLSVEIEN 17A, 1366 LYSAKER, NORWAY / +47 67 82 80 00 / www.olavolsen.no INNHOLD 1 SAMMENDRAG ................................................................ 6 2 INNLEDNING .................................................................. 8 2.1 Bakgrunn .................................................................................................... 8 2.2 Formål ....................................................................................................... 8 2.3 Arbeidsomfang ............................................................................................ 8 2.4 Datagrunnlag .............................................................................................. 8 3 GENERELT OM AVSLUTNING OG DISPONERING ................ 10 3.1 Rammebetingelser ......................................................................................10 3.2 Avslutningsplan ..........................................................................................11 3.3 Hovedaktiviteter og leverandørmarkedet .......................................................11 4 INNRETNINGER SOM ER DISPONERT ............................... 15 4.1 På norsk sokkel ..........................................................................................15 4.2 Nordsjøområdet forøvrig ..............................................................................18 5 FORVENTET AVSLUTNINGS- OG DISPONERINGSAKTIVITET FREMOVER ................................................................... 20 5.1 Innretninger som forventes disponert på norsk sokkel .....................................20 5.2 Disponeringsaktivitet i andre nordsjøland ......................................................22 5.3 Kostnadsbilde.............................................................................................23 5.4 Usikkerheter ..............................................................................................26 6 BESKRIVELSE – PLUGGING OG SIKRING AV BRØNNER ...... 28 6.1 Teknologi og metode ...................................................................................28 6.2 Nye pluggemetoder.....................................................................................30 7 BESKRIVELSE – FJERNING AV DEKKSANLEGG .................. 33 7.1 Teknologi og metode ...................................................................................33 7.2 Eksempler på fjernede dekksanlegg ..............................................................43 8 BESKRIVELSE – FJERNING AV BUNNFASTE PLATTFORMUNDERSTELL ............................................... 53 8.1 Teknologi og metode .........

Recently converted files (publicly available):