• Document: A MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETEI
  • Size: 172.22 KB
  • Uploaded: 2018-12-08 15:16:39
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

A MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETEI 1800-tól 1919-ig A KÖTET SZERKESZTŐI Szegedy-Maszák Mihály Veres András A SZERKESZTŐK MUNKATÁRSAI Jeney Éva Józan Ildikó Gondolat Kiadó Budapest, 2007 TARTALOM ONDER CSABA A kétéltű képletei 1801,1805 Csokonai Vitéz Mihály: Lilla - Kisfaludy Sándor: A' Kesergő Szerelem 11 HERMANN ZOLTÁN „A kietlen magánosság Elíziom lelkemnek...": az életrajzi kontextus mint poétái román 1807 Megjelenik Kisfaludy Sándor kötete, a Himfy szerelmei 29 TOLCSVAI NAGY GÁBOR A nyelvi és irodalmi ízlésvita nagy, nyilvános szakasza 1813 Mondolat 40 BÉCSY ÁGNES A szövegtől a szerzőig - költészet és kritika 1817 Kölcsey Ferenc: Berzsenyi Dániel Versei 57 SZAJBÉLY MIHÁLY Könyv- és lapkiadás a felvilágosodás idejéníés a reformkorban 1821 Megjelenik Kisfaludy Károly Aurora című évkönyvének első kötete 73 BENKŐ KRISZTIÁN Intermedialitás, irónia, szinesztézia . 1821 Megjelenik Kisfaludy Károly Aurora című évkönyvének első kötete 91 KOSA LÁSZLÓ A „Kis-Európa"-gondolat a magyar néprajzban 1822 Megjelenik Csaplovics János etnográfiai értekezése 107 CSORBA LÁSZLÓ Széchenyi István és a modern politikai irodalom kezdetei 1825 A Magyar Tudományos Akadémia megalapítása 120 GERE ZSOLT Nemzettörténet és mitológia határpontjain 1825 Vörösmarty Mihály: Zalán futása 137 ZÁKÁNY TÓTH PÉTER Elkülönülő irodalmunk kezdetei 1826 Megjelenik az Élet és Literatúra 153 TARTALOM ZENTAI MÁRIA Álmok hármas útján 1831 Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde 169 KERÉNYI FERENC Katona József dilemmái 1833 A Bánk bán kassai ősbemutatója 184 HITES SÁNDOR A magyar regénytörténet „megalapítása" 1836 Jósika Miklós: Abafi 196 IMRE ZOLTÁN (Nemzeti) Színház és (nemzeti) identitás 1837 A Pesti Magyar Színház megnyitása 212 MlLBACHER RÓBERT A népnemzeti program elméleti alapvetése 1842 Erdélyi János: Népköltészetről 220 KERÉNYI FERENC A magyar népszínmű 1843 Szigligeti Ede: Szökött katona 234 KERÉNYI FERENC Petőfi Sándor kötetei 1844 A Versek 1842-1844 című kötet megjelenése 243 HANSÁGI ÁGNES Tévelygések az irónia irányába 1845 Eötvös József: A falu jegyzője 258 TOLCSVAI NAGY GÁBOR Az irodalmi nyelv 1846 Megjelenik az első akadémiai nyelvtan, A' magyar nyelv' rendszere •' 272 SZILÁGYI MÁRTON Bűnbeesés és megtisztulás 1846 Arany János: Toldi 287 PEREMICZKY SZILVIA „Árpád és Ábrahám földiek voltak" 1848 Megjelenik az Első magyar zsidó naptár és évkönyv 1848-ik szökőévre 297 RITOÓK ZSIGMOND Ókortudomány 1850 A klasszika-filológia önálló tanszéket kap a pesti egyetem bölcsészetudományi karán 314 FÁBRI ANNA Az értelmezés változatai és nehézségei 1850 Jókai elbeszélései a szabadságharc és az összeomlás hónapjairól 330 KAPPANYOS ANDRÁS Egy romantikus főmű késedelmes kanonizációja 1853-1854(7) Vörösmarty Mihály: Előszó 341 TARTALOM GÁNGÓ GÁBOR Evangéliumi erkölcs és egyéni szabadság 1854 Eötvös József: A 19. század uralkodó eszméinek befolyása az államra 355 S. VARGA PÁL •/' A nemes magyar nemzet szépliteratúrája 1854 Toldy Ferenc: A magyar költészettörténete 368 TARJÁNYI ESZTER Az értelmezésmódok ütközőpontjában: a ballada, az allegória és a palinódia > 1856 Megszületik a Szondi két apródja 384 KAPPANYOS ANDRÁS Ballada és románc 1857 Arany János: A walesi bárdok 395 EISEMANN GYÖRGY Népiesség és klasszicitás 1857 Gyulai Pál: Egy régi udvarház utolsó gazdája . 407 HAJDÚ PÉTER Az anekdota mint a magyar élet tükre 1860 Jókai Mór megtartja akadémiai székfoglalóját 418 FILEP TAMÁS GUSZTÁV Nemzetfölfogások

Recently converted files (publicly available):