• Document: Kocioł na biomasę z turbiną ORC
  • Size: 2.17 MB
  • Uploaded: 2019-05-16 14:02:26
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Kocioł na biomasę z turbiną ORC Sprawdzona technologia produkcji ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu dr inż. Sławomir Gibała Prezentacja firmy CRB Energia: CRB Energia jest firmą inżynieryjno-konsultingową działającą głównie w obszarach rozwoju rynku ciepłowniczego, energetyki odnawialnej oraz gospodarki odpadami komunalnymi. Nasi klienci: - firmy ciepłownicze - firmy energetyczne - zakłady przemysłowe - samorządy Główne obszary działalności: • opracowywanie studiów wykonalności, planów rozwojowych, koncepcji projektowych, raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacji przetargowych, doradztwie inwestycyjnym, • budowa źródeł wytwarzania energii w kogeneracji opartej o odnawialne źródła energii, paliwa gazowe, oraz ciepło odpadowe z procesów produkcyjnych, • zagospodarowanie i odzysk energii z odpadów komunalnych i przemysłowych, • restrukturyzacja firm i systemów ciepłowniczych, • poprawa efektywności energetycznej w zakładach przemysłowych. Produkcja energii elektrycznej i ciepła z biomasy Obieg oleju termalnego Kocioł Sugimat ORC Biomasa Energia elektryczna  Gorąca woda 80/90oC Schemat instalacji Komin Elektrofiltr Kocioł Turbina ORC (wymiennik) Ekonomizer Wentylator Silos System śluzy z dwoma klapami. Komora spalania Podajnik paliwa Turbina ORC – rozwiązanie dopasowane do spalania biomasy 1MWe Turboden – producent układów ORC (Grupa United Technologies Corporation) ORC (Organic Rankine Cycle) Organiczny Obieg Rankine'a Czynnik roboczy - olej organiczny, a nie woda Woda: małe, szybko przepływające molekuły metalowe części turbiny poddane są erozji duże naprężenia materiałowe, turbiny wielostopniowe Czynnik organiczny: duża gęstość przepływu większe średnice turbin nie ma erozji partii metalowych Sprawność układów ORC Ciepło w oleju Ciepło niskoparametrowe termalnym na wejściu na wyjściu z układu ORC do układu ORC Energia elektryczna brutto Straty cieplne Sprawność elektryczna układów wynosi od 18% do 24% w zależności od typu źródła ciepła i parametrów ciepła niskotemperaturowego na wyjściu (współpraca z siecią miejską, suszarnia, układ chłodzenia ….). Elastyczność układów ORC Utrzymanie sprawności elektrycznej zbliżonej do nominalnej nawet przy znacznym spadku ilości dostarczanego ciepła. Zalety i przeznaczenie • Duża niezawodność i praktycznie bezobsługowa eksploatacja. • Utrzymanie sprawności elektrycznej przy zmiennym obciążeniu cieplnym. • Łatwy start/stop układu (do 100 razy w ciągu roku). • Możliwość pracy przerywanej lub ciągłej. 1,4 MWe • Żywotność 20-25 lat. • Wykorzystanie ciepła odpadowego o niskich parametrach (gdy nie jest możliwa produkcja pary na turbiny parowe). Wymiary zewnętrzne modułu ORC Moduł 0,7MWe (Turboden 7) Instalacja na biomasę w układzie ORC Silos zasypowy biomasy (ruchome podłogi) Popychacze Siłowniki hydrauliczne Podajnik biomasy - przenośnik taśmowy z zabierakami + śluza zasypowa Śluza zasypowa

Recently converted files (publicly available):