• Document: İSTANBUL TİCARET ODASI TAHKİM MERKEZİ (İTOTAM) TAHKİM KURALLARI
  • Size: 1.01 MB
  • Uploaded: 2019-04-15 22:54:44
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

İSTANBUL TİCARET ODASI TAHKİM MERKEZİ (İTOTAM) TAHKİM KURALLARI Yayın No: 2017 - 2 İstanbul, 2017 Copyright © İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, İTO’nun önceden yazılı izni olmaksızın mekanik olarak, fotokopi yoluyla veya herhangi bir şekilde çoğaltılamaz. Eser, sadece araştırma veya özel çalışmalar amacıyla, İTO’nun unvanı belirtilmek suretiyle kullanılabilir. 14.4.2016 tarihli Oda Meclisi kararıyla değiştirilmiş metin. 1. Basım: 2015 2. Basım: 2017 www.itotam.com ISBN 978-605-137-594-6 (Basılı) ISBN 978-605-137-595-3 (Elektronik) İTO ÇAĞRI MERKEZİ Tel: (212) 444 0 486 İTO yayınları için ayrıntılı bilgi İleri Araştırmalar Koordinatörlüğü Dokümantasyon Birimi’nden alınabilir. Tel : (212) 455 63 29 Faks : (212) 512 06 41 e-posta : ito.yayin@ito.org.tr İnternet : www.ito.org.tr Adres : Reşadiye Caddesi 34112 Eminönü - Fatih / İSTANBUL Odamız yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. YAYINA HAZIRLIK, BASKI, CİLT Erkam Yayın San. A.Ş. Tel: (212) 671 07 07 Fax: (212) 671 07 17 info@erkammatbaasi.com • www.erkammatbaasi.com İÇİNDEKİLER Örnek Tahkim Şartı..............................................7 Hakemin Bağımsızlık, Tarafsızlık ve Elverişlilik Beyanı.................................................8 İstanbul Ticaret Odası Tahkim Merkezi (İTOTAM) Tahkim Kuralları................................9 Bölüm I. Genel Hükümler....................................9 Madde 1: Uygulama Alanı......................................9 Madde 2: Tanımlar.................................................9 Madde 3: Dilekçeler ve Yazılı Bildirimler..............11 Madde 4: Tebligat................................................11 Madde 5: Süreler..................................................11 Bölüm II. Tahkim Sözleşmesi veya Şartı.............12 Madde 6: Tahkim Sözleşmesi veya Şartı................12 Bölüm III. Tahkim Yargılamasının Başlaması.....13 Madde 7: Tahkim Talebi......................................13 Madde 8: Talebin İçeriği.......................................13 Madde 9: Tahkim Talebinin Tebliği......................14 Madde 10: Talebe Cevap........................................14 Madde 11: Masraf Avansının Yatırılması.................15 Madde 12: Tahkim Sözleşmesinin Etkisi ve Tahkime İtiraz......................................16 Madde 13: Karşı Dava............................................17 Bölüm IV. Hakem Kurulu...................................17 Madde 14: Hakemin Tarafsızlığı ve Bağımsızlığı.....17 Madde 15: Hakemlerin Sayısı ve Seçilmesi.............18 Madde 16: Tarafların Birden Çok Olması..............19 Madde 17: Hakemlerin Reddi................................20 Madde 18: Hakemlerin Değiştirilmesi....................20 Madde 19: Dosyanın Hakem Kuruluna Gönderilmesi........................................21 Bölüm V. Tahkim Yargılaması.............................22 Madde 20: Yargılamaya İlişkin Usul Kurallarının Belirlenmesi..........................................22 Madde 21:Taraflara Eşit Davranma ve Hukuki Dinlenilme Hakkı.................................22 Madde 22: Tahkim Yeri..........................................22 Madde 23: Tahkim Dili..........................................23 Madde 24: Uygulanacak Hukuk Kuralları..............23 Madde 25: Yargılamanın Yürütülmesi.....................24 Madde 26: Dava Konusu Olayların Tespiti.............25 Madde 27: Tanık Dinleme.....................................25 Madde 28: Bilirkişi İncelemesi ve Keşif .................25 Madde 29: Ek Delil Sunulması...............................26 Madde 30: Geçici Hukuki Koruma Önlemleri.......26 Madde 31: Dosya Üzerinden Karar Verme.............28 Madde 32: Duruşmalar..........................................28 Madde 33: Yargılamanın Sona Ermesi....................29 Madde 34: Sulh .....................................................29 Bölüm VI. Tahkim Süresi ve Hakem Kararı........30 1. Kısım: Tahkim Süresi.......................................30 Madde 35: Tahkim Süresi.......................................30 2. Kısım: Hakem Kararı.......................................30 Madde 36: Kararın İçeriği .....................................30 Madde 37: Kararın Verilmesi..................................31 3. Kısım: Hakem Kararının Taraflara Tebliği........31 Madde 38: Kararın Tebliğ Edilmesi........................31 Madde 39: Hakem Kararının Düzeltilmesi, Yorumu ve Tamamlanması......................

Recently converted files (publicly available):