• Document: OTOAKUSTİK EMİSYONLAR. Mehmet AKŞİT, Ph.D DUYSEL Odyolojik Tanı Merkezi
  • Size: 304.11 KB
  • Uploaded: 2019-05-16 19:58:21
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

OTOAKUSTİK EMİSYONLAR Mehmet AKŞİT, Ph.D DUYSEL Odyolojik Tanı Merkezi Otoakustik Emisyonlar  Thomas Gold (1948)  Tüylü hücrelerin aktif elemanlar olabileceğini ve bunları aktivasyonundan emisyonların elde edilebileceğini öne sürdü.  David Kemp (1978)  Otoacoustic emisyonları kaydetmeyi başardı DUYSEL Odyolojik Tanı Merkezi Otoakustik Emisyonların Kaynağı  Koklea, nonlineer, bio-mekanik amplifikatör olarak fonksiyon gösteren bir organdır.  “Koklear Amplifikasyon”, duyarlılığın, frekans seçiciliğinin ve geniş dinamik ranjın ortaya çıkmasını sağlar.  OAE’lerin koklear amplifikasyonun bir yan ürünü olduğu düşünülmektedir. DUYSEL Odyolojik Tanı Merkezi Otoakustik Emisyonların Kaynağı Dış kulak Orta Koklea İşitme kanalı kulak DSH siniri Efferent Akustik Mekanik Bio - sistem elektrik Akustik Mekanik Bio - elektrik DUYSEL Odyolojik Tanı Merkezi Emisyonları Etkileyen Fiziksel Faktörler: Dış Kulak Yolu Eğer dış kulak yolu buşon veya salgı ile tıkanmışsa, koklea üretse bile emisyonların kaydedilmesi mümkün olmayabilir. DUYSEL Odyolojik Tanı Merkezi Emisyonları Etkileyen Fiziksel Faktörler: Orta kulak  Emisyonlar kaydedilememişse orta kulak patolojileri mutlaka ekarte edilmelidir (negatif basınç, kulak zarı retraksiyonu, aşırı esneklik, kemikçik fiksasyonu, otitis media).  Orta kulak anotomisi, sesin iç kulağa aktarımına uygundur. Sesin dışarı doğru iletiminde yaklaşık 15 dB lik şiddet kaybı ortaya çıkar. Orta kulaktaki sekeller dışa doğru iletimi daha da zorlaştıracağı için emisyonların kaydını engelleyebilir. DUYSEL Odyolojik Tanı Merkezi Emisyonları Etkileyen Fiziksel Faktörler: Koklea  OAE’lerin kaynağı Dış Saç Hücreleridir.  Basilar membranın titreşimi ile receptor potansiyeller iyon kanallarını tetikler. DSH’ler uyarım frekansında uzar ve kısalırlar.  DSH’lerinin tümüyle tahribi yaklaşık 60 dB’lik eşik değişikliğine neden olur.  DSH’leri, enfeksiyona, ototoksiteye, darbe ve akustik travmaya karşı duyarlıdır. DUYSEL Odyolojik Tanı Merkezi Emisyonları Etkileyen Fiziksel Faktörler: Stria Vascularis  Koklea’nın enerji deposudur.  Yetersiz beslenme DSH’lerinin hareketini azaltır.  Bazı ilaçlar (örn. lasix) stria vascularisi etkiler. DUYSEL Odyolojik Tanı Merkezi Emisyonları Etkileyen Fiziksel Faktörler: Efferent sistem  Inhibitor sistem-  Efferent sistemin uyarılması DSH’lerinin hareketini bastırır.  OAE çocuklarda yetişkinlere göre daha yüksek olabilir. Bu çocuklarda efferent sistemin henüz olgunlaşmamasından kaynaklanabilir. DUYSEL Odyolojik Tanı Merkezi Otoakustic Emisyonların Sınıflandırılması  Spontan  Normal işitenlerin % 50’inde görülür.  Kadınlarda daha sık görülür.  Evoked (uyarılmış)  Normal işitenlerin neredeyse tümünde gözlenir. DUYSEL Odyolojik Tanı Merkezi Evoked Otoakustik Emisyon  Transient  Klik veya ton burst uyaran kullanılır  Distortion Product  2 sürekli pure ton kullanılır DUYSEL Odyolojik Tanı Merkezi Ölçüm Tekniği Ses kaynağı Ses girişi Sinyal mikrofon averajlama DUYSEL Odyolojik Tanı Merkezi Test prosedürü  Test odasında sessizliği sağlayın.  Eğer mümkünse, otoskopla kulağı inceleyin.  Hastanın sessiz ve sabit durmasını sağlayın.  Probu hastanın giysisine veya başka bir sabit yere tutturun.  Probu mümkün olduğu kadar derine yerleştirin. DUYSEL Odyolojik Tanı Merkezi DPOAE TEOAE DUYSEL Odyolojik Tanı Merkezi DPOAE ölçümü Uyaran: İki ayrı saf ses (F1, F2) aynı anda gönderilerek intermodüler distorsiyon yaratılır.  F1 alçak frekanslıdır (daha apical).  L1, F1’in şiddetini gösterir.  F2 yüksek frekanslıdır (daha basal).  L2, F2’nin şiddetini gösterir. DUYSEL Odyolojik Tanı Merkezi Frekans: F2, F1  İki frekansın oranı, en yüksek amplitudlu DPOAE elde edilecek şekilde ayarlanır. Örn: F2/F1= 1.2  DPOAE 2F1-F2 değerinde ölçülür. Örn: F1= 2.000, F2 =2.400 ise DP= 2(2.000) – 2.400 = 1.600  DPOAE üst limiti: 10.000 Hz (F2)  F2, 1.000 Hz’in altında ise fiziksel gürültü nedeniyle ölçüm yapmak zordur. (DP, F2’den d

Recently converted files (publicly available):