• Document: PROJE ANALİZİNDE KULLANILAN TEKNİKLER Kubilay Kavak Mart-2012 A) TEMEL BİLGİLER Temel Tanımlar Proje Analizi: Bir yatırımın yaratacağı faydaları ve yol açacağı maliyetleri karşılaştırarak ...
 • Size: 285.54 KB
 • Uploaded: 2019-07-20 13:10:31
 • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

PROJE ANALİZİNDE KULLANILAN TEKNİKLER Kubilay Kavak Mart-2012 A) TEMEL BİLGİLER Temel Tanımlar Proje Analizi: Bir yatırımın yaratacağı faydaları ve yol açacağı maliyetleri karşılaştırarak yatırım teklifinin çekici, yani yapılabilir (fizıbıl) olup olmadığının ortaya çıkarılması ve çeşitli yatırım tekliflerinin fayda ve maliyetlerinin karşılaştırılarak bunlar arasında öncelik sırasının belirlenmesidir. Projelerin ticari, ekonomik ve sosyal açıdan analizi sırasında iki temel akım incelenir: • Minimize edilmeye (enazlanmaya) çalışılan maliyetler • Maksimize edilmeye (ençoklanmaya) çalışılan faydalar Projenin yatırım dönemi ve ekonomik ömrü süresince ortaya çıkan fayda ve maliyetlerin bir referans yılına (genellikle yatırımın başlangıç yılına) indirgenerek karşılaştırılması yaklaşımına fayda-maliyet analizi denir. A) TEMEL BİLGİLER Temel Analiz Ölçütleri Projelerin ticari, ekonomik ve sosyal açıdan analizi sırasında kullanılan ve indirgeme tekniğine dayanan analiz ölçütleri: • Net Bugünkü Değer (net present value) (NBD - NPV) • İç Kârlılık Oranı (internal rate of return) (İKO - IRR) • Fayda/Maliyet Oranı (benefit/cost ratio) (F/M - B/C) • Geri Ödeme Süresi (payback period) Net Bugünkü Değer ile İç Kârlılık Oranı, indirgeme tekniğine dayanan ölçütlerin en sık kullanılanlarıdır. A) TEMEL BİLGİLER Temel Analiz Ölçütleri Ayrıca indirgeme tekniğine dayanmayan ve paranın zaman değerini göz önüne almayan daha basit (statik) analiz ölçütleri de vardır: • Yatırımın Getirisi (rate of investment) (RoI) • Özkaynağın Getirisi (rate of equity) (RoE) • Basit Geri Ödeme Süresi (simple payback period) • Başabaş Noktası Analizi (break-even point analysis) A) TEMEL BİLGİLER İndirgenmiş Nakit Akım Analizi Projenin yatırım döneminden başlamak üzere tüm dönemlerinde her türlü nakit girişi ve çıkışını gösteren tablodur. İndirgeme tekniği, nakit akım tablosunu oluşturan yıllık nakit akımlarının (nakit girişleri ve çıkışları) bugünkü değerinin bulunarak indirgenmiş nakit akımının elde edilmesi hesabına dayanır. Önce her yılın maliyeti gelirden çıkarılarak net nakit akımı elde edilir. Daha sonra belirli bir indirgeme oranı kullanılarak, her yıl için ayrı ayrı indirgenen net nakit akımları bulunur. A) TEMEL BİLGİLER İndirgenmiş Nakit Akım Analizi İndirgeme Oranı İndirgeme oranının (sermaye maliyetinin) belirlenmesi için, öncelikle projede kullanılan farklı sermaye kaynaklarının maliyetleri tek tek bulunur. Daha sonra bu kaynakların toplam içindeki payları kullanılarak sermaye maliyetlerinin ağırlıklı ortalaması hesaplanır. Bulunan ortalama değer, indirgeme oranı olarak kullanılır. Projede kullanılan kaynak bileşimine bağlı olarak değişebilen indirgeme oranı, hangi amaçla kullanılacağına bağlı olarak (ticari,- finansal, ekonomik veya sosyal analiz) da değişiklik gösterir. A) TEMEL BİLGİLER İndirgenmiş Nakit Akım Analizi İndirgeme Oranı i= gerçek (reel) indirgeme oranı k = nominal indirgeme oranı ∏= ortalama satış fiyat oranı (beklenen enflasyon) i = [(1 + k) / (1 + ∏)] - 1 Ticari analizde kullanılan indirgeme oranının, yani sermayenin yatırımcıya maliyetinin hesaplanabilmesi için şu oranlardan yararlanılır: 1) Borç alınan finansman kaynakları için ödenen faiz oranı 2) Sermaye piyasasında geçerli faiz oranı (mevduat faizleri, bono faizleri, vb.) 3) Benzer yatırım konularındaki kârlılık oranı A) TEMEL BİLGİLER İndirgenmiş Nakit Akım Analizi İndirgeme Oranı: Farazi Bir Örnek Bir projeci kuruluşun/şirketin yürüteceği bir altyapı projesinde %40 özkaynak (kendi iç bütçesinden), %50 oranında yabancı kaynak (dış kredi), %10 oranında ticari kaynak (yerli banka kredisi) kullanılacağını varsayalım. Bir yıllık hazine bonolarına ödenen faiz = %15 Ticari kredinin maliyeti = %9 Uluslar arası piyasadan sağlanan dış kredinin etkin faiz oranı (çeşitli faktörlerin fayda ve maliyetlerini dikkate alan eşdeğer faiz oranı) = %6 Türkiye’de bir önceki yıl toptan eşya fiyat endeksinin (TEFE) artış oranı = %8 ABD’de bir önceki yıl TEFE artış oranı = %2 A) TEMEL BİLGİLER İndirgenmiş Nakit Akım Analizi İndirgeme Oranı: Farazi Bir Örnek Yıllık bono faizi = %15 Ticari kredi maliyeti = %9

Recently converted files (publicly available):