• Document: Praca dyplomowa - magisterska
  • Size: 3.39 MB
  • Uploaded: 2019-07-21 11:01:55
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Wydział Informatyki i Zarządzania kierunek studiów: Zarządzanie specjalność: Projekty, Innowacje i Przedsiębiorczość Praca dyplomowa - magisterska WDRAŻANIE METOD ZWINNYCH NA PRZYKŁADZIE ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA INFORMATYCZNEGO Aneta Ozierańska słowa kluczowe: zarządzanie projektami metody zwinne metodyka Scrum krótkie streszczenie: Praca podejmuje tematykę wdrażania metodyki Scrum do zarządzania projektem informatycznym. opiekun pracy Prof. Dr Hab. Inż. Dorota Kuchta ....................... ....................... dyplomowej Tytuł/stopień naukowy/imię i nazwisko ocena podpis Do celów archiwalnych pracę dyplomową zakwalifikowano do:* a) kategorii A (akta wieczyste) b) kategorii BE 50 (po 50 latach podlegające ekspertyzie) * niepotrzebne skreślić pieczątka wydziałowa Wrocław 2015 Spis treści WSTĘP ............................................................................................................................. 1 1 Kontekst teoretyczny pracy...................................................................................... 3 1.1 Wstęp ................................................................................................................ 3 1.2 Podejście zwinne .............................................................................................. 3 1.2.1 Źródła i geneza powstania podejścia ............................................................ 3 1.2.2 O podejściu zwinnym ................................................................................... 5 1.3 Scrum przykładem metodyki zwinnej .............................................................. 8 1.3.1 Pojęcie Scrum ............................................................................................... 8 1.3.2 Źródła i historia powstania............................................................................ 8 1.3.3 Filozofia Scrum ............................................................................................. 9 1.3.4 Proces .......................................................................................................... 10 1.3.5 Role ............................................................................................................. 12 1.3.6 Zdarzenia..................................................................................................... 13 1.3.7 Artefakty ..................................................................................................... 15 1.3.8 Scrum a podejście zwinne ........................................................................... 17 1.4 Problematyka implementacji metod zwinnych ............................................... 17 1.4.1 Implementacja metodyk zwinnych w literaturze ........................................ 17 1.4.2 Klasyfikacja czynników mających wpływ na wdrażanie metod zwinnych 23 1.5 Zakończenie .................................................................................................... 25 2 Studium przypadku wdrażania Scrum ................................................................... 27 2.1 Wstęp .............................................................................................................. 27 2.2 Charakterystyka przedsiębiorstwa .................................................................. 27 2.2.1 Informacje ogólne ....................................................................................... 27 2.2.2 Charakterystyka otoczenia .......................................................................... 29 2.2.3 Ewolucja struktury i metod zarządzania .................................................... 34 2.3 Charakterystyka zespołu Sieci ........................................................................ 36 2.3.1 Wstęp .......................................................................................................... 36 2.3.2 Cele i technologia ....................................................................................... 36 2.3.3 Struktura i ludzie ......................................................................................... 36 2.3.4 Otoczenie .........

Recently converted files (publicly available):