• Document: Montasjeog brukerveiledning. Z600 Rullestillas
  • Size: 1.78 MB
  • Uploaded: 2019-06-13 05:52:54
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Montasje- og brukerveiledning www.zarges.de Z600 Rullestillas Z600-AA-RC4-PRESS_NO.indd 1 28.02.2008 17:15:42 Z600-AA-RC4-PRESS_NO.indd 2 28.02.2008 17:16:32 Montasje- og brukerveiledning 3 Z600 Innholdsfortegnelse 1. Generelt 4 1.1. Innledning 4 1.2. Produsent 4 1.3. Typegodkjenning 4 1.4. Garanti 4 1.5. Utgivelsesdato 5 1.6. Opphavs- og beskyttelsesrettigheter 5 1.7. Tiltenkt bruk 5 1.8. Ikke tiltenkt bruk 5 2. Montasje 6 2.1. Sikkerhetsbestemmelser 6 2.2. Bruk av stillas ved arbeid på elektriske anlegg 8 2.3. Gjeldende sikkerhetsregler 8 2.4. Tekniske spesifikasjoner 8 2.5. Generelle montasjeforskrifter 10 2.6. Grunnmål 13 2.7. Merking 14 2.8. Deleliste inkl. ballastering (se også 5.2) 15 2.9. Posisjon til de enkelte delene 22 2.10. Montasjetegninger 23 3. Råd for demontering av stillaset 42 4. Forskrifter vedrørende bruk 42 5. Sikkerhetsforskrifter på oppstillingsstedet 43 5.1. Generelt 43 5.2. Feste av ballasteringen 43 5.3. Vedlikehold, reparasjon, lagring og rengjøring 43 5.4. Kontroller på stillasets komponenter 44 6. Reservedeker 45 7. Tilbehør 50 Merknader 51 Z600 Z600-AA-RC4-PRESS_NO.indd 3 28.02.2008 17:16:32 4 Montasje- og brukerveiledning Z600 1. Generelt 1.1. Innledning Denne montasje- og brukerveiledningen gjelder kun stillasene som er beskrevet i denne montasje- og brukerveiledningen. Rådene som er gitt i denne montasje- og brukerveiledningen vedrørende sikkerhet, samt reglene og forordningene ved omgang med stillaser ligger i gyldighetsområdet til stillasene som er omtalt i denne dokumentasjonen. Brukere må på eget ansvar: • sørge for å overholde lokale, regionale og nasjonale forskrifter, • følge regelverkene som er oppført i montasje- og brukerveiledningen (lover, forordninger, retningslinjer osv.) for å oppnå sikker håndtering, • sørge for at montasje- og brukerveiledningen er tilgjengelig for operatørpersonellet, samt sørge for at henvisninger, advarsler og sikkerhetsbestemmelser blir overholdt til minste detalj. 1.2. Produsent Produsent av stillasene som er beskrevet i denne dokumentasjonen er

Recently converted files (publicly available):