• Document: 7 bereikbaar. Algemene informatie. Copier Milieu en Water BV AG Ede.
  • Size: 4.94 MB
  • Uploaded: 2019-05-17 17:23:32
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Copse/ Copse^ Algemene informatie IBA Storingsdienst 0800- 423 22 33 24/7 bereikbaar Copier Milieu en Water BV Lumièrestraat 9 6716 AG Ede Copser Copser Inhoud Gebruikershandleiding IBA Gefci ruikershandleiding IBA...................................................................................................................................... 3 De minizuivering (IBA)........................................ ................................................................................................... 3 De minizuivering (IBA) De werking van de minizuivering ....................................................................................................................... 3 Op veel plaatsen in Nederland wordt het huishoudelijke afvalwater via rioleringen afgevoerd naar een centrale Het gebruik van de minizuivering.........,.,,...................,,,........,,............................................................................... 4 plek waar het water wordt gezuiverd in een rioolwaterzuivering. Er zijn echter veel locaties waar de aanleg van Verantwoording....................................................................................................................................................... 5 riolering praktisch niet mogelijk is of extreem duur. Op die plekken zijn en worden steeds meer lokale kleine Onderhoud aan het systeem .................................................................................................................................. 6 afvalwaterzuiveringen geplaatst die het gezuiverde water lozen op het oppervlaktewater of in de bodem. Toegankelijkheid...................................................................................................................................................... 6 Geen regenwater..................................................................................................................................................... 6 Ook u maakt gebruik van een unieke minizuivering voor het zuiveren van uw huishoudelijke afvalwater van Geuroveriast uit minizuivering ................................................................................................................................ 7 bijvoorbeeld uw keuken, wasmachine, douche en toilet. Het is geen gemeenschappelijk, masr een Individueel Geuroverlast uit de riolering in en om de woning..................................................................................................... 7 Behandel systeem voor Afvalwater ook wel IBA genoemd. Reinigen huisaansluiting, ".....,..,,...........,,,,..................,,,.............................,.,......,,,.,.............................................. 7 De minizuivering is, in uw geval, eigendom van de gemeente. De gemeente is dan ook verantwoordelijk voor het

Recently converted files (publicly available):