• Document: Noktanın y = a Doğrusuna Göre Simetriği Noktanın y = x ve y = x (I. ve II. açıortay) Doğrularına Göre Simetriği Noktanın Doğruya Göre
  • Size: 922.43 KB
  • Uploaded: 2019-07-20 11:10:57
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

İÇİNDEKİLER Dik Koordinat Sistemi ...................................................................................................................... 1 Dik Koordinat Sisteminde Bölgeler .................................................................................................. 2 İki Nokta Arası Uzaklık .................................................................................................................... 3 Orta Nokta ....................................................................................................................................... 4 İki Doğru Parçasını Belli Oranda Bölen Noktanın Koordinatları ...................................................... 5 Analitik Düzlemde Paralelkenar ...................................................................................................... 6 Üçgenin Ağırlık Merkezinin Koordinatları ........................................................................................ 7 Üçgenin Alanı .................................................................................................................................. 8 Tekrar Zamanı ................................................................................................................................. 9 Eğim .............................................................................................................................................. 15 Uygulama Zamanı ......................................................................................................................... 16 İki Noktası Bilinen Doğrunun Denklemi ......................................................................................... 17 Doğrusallık Şartı ............................................................................................................................ 18 Eğimi ve Geçtiği Noktası Belli Olan Doğru Denklemi .................................................................... 19 Grafiği Verilen Doğru Denklemi ..................................................................................................... 20 Uygulama Zamanı ......................................................................................................................... 21 Genel Doğru Denklemi .................................................................................................................. 22 ax + by + c = 0 Doğrusunun Grafiği ve Eğimi ................................................................................ 23 Uygulama Zamanı ......................................................................................................................... 24 Özel Doğrular ................................................................................................................................ 25 İki Doğrunun Diklik ve Paralellik Şartı ........................................................................................... 26 İki Doğrunun Kesim Noktası .......................................................................................................... 27 Doğrunun Parametrik Denklemi .................................................................................................... 28 Doğru Demeti ................................................................................................................................ 29 İki Doğrunun Birbirine Göre Durumları .......................................................................................... 30 Bir Noktanın Bir Doğruya Uzaklığı................................................................................................. 31 Paralel İki Doğru Arasındaki Uzaklık ............................................................................................. 32 Tekrar Zamanı ............................................................................................................................... 33 Bir Noktanın Doğruya En Yakın Noktası ....................................................................................... 39 İki Doğru Arasındaki Açı ................................................................................................................ 40 Açıortay Doğruları ......................................................................................................................... 41 Analitik Düzlemde Dörtgenler-1..................................................................................................... 42 Analitik Düzlemde Dörtgenler-2..................................................................................................... 43 Bir Noktanın Bir Noktaya Göre Simetriği ....................................................................................... 44 Noktanın Eksenlere ve Orijine Göre Simetriği ............................................................................... 45 Noktanın x = a Doğrusuna Göre Simetriği..................................................................................... 46 Nok

Recently converted files (publicly available):