• Document: KAZAKİSTAN SİYASİ SİSTEMİNİN GELİŞİMİ: 2012 PARLAMENTO SEÇİMLERİ
  • Size: 858.72 KB
  • Uploaded: 2019-06-13 13:46:28
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

ORSAM RAPORLARI No: 120, BLACK SEA INTERNATIONAL RAPORLARI No: 21 Mayıs 2012 KAZAKİSTAN SİYASİ SİSTEMİNİN GELİŞİMİ: 2012 PARLAMENTO SEÇİMLERİ РАЗВИТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В КАЗАХСТАНЕ: ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2012 ГОДА DEVELOPMENT OF POLITICAL SYSTEM IN KAZAKHSTAN: 2012 PARLIAMENTARY ELECTIONS ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ CENTER FOR MIDDLE EASTERN STRATEGIC STUDIES THE BLACK SEA INTERNATIONAL CENTER FOR RESEARCH AND DIALOGUE ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ THE BLACK SEA INTERNATIONAL KAZAKİSTAN SİYASİ SİSTEMİNİN GELİŞİMİ: 2012 PARLAMENTO SEÇİMLERİ РАЗВИТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В КАЗАХСТАНЕ: ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2012 ГОДА DEVELOPMENT OF POLITICAL SYSTEM IN KAZAKHSTAN: 2012 PARLIAMENTARY ELECTIONS ORSAM Rapor No: 120 The Black Sea International Rapor No: 21 Mayıs 2012 ISBN: 978-605-4615-15-5 Ankara - TÜRKİYE ORSAM © 2012 Bu raporun içeriğinin telif hakları ORSAM’a ait olup, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca kaynak gösterilerek kısmen yapılacak makul alıntılar ve yararlanma dışında, hiçbir şekilde önceden izin alınmaksızın kullanılamaz, yeniden yayım- lanamaz. Bu raporda yer alan değerlendirmeler yazarına aittir; ORSAM’ın kurumsal görüşünü yansıtmamaktadır. STRATEJİK BİLGİ YÖNETİMİ, ÖZGÜR DÜŞÜNCE ÜRETİMİ ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ Tarihçe Türkiye’de eksikliği hissedilmeye başlayan Ortadoğu araştırmaları konusunda kamuoyunun ve dış politika çevrelerinin ihtiyaçlarına yanıt verebilmek amacıyla, 1 Ocak 2009 tarihinde Or- tadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) kurulmuştur. Kısa sürede yapılanan kurum, çalışmalarını Ortadoğu özelinde yoğunlaştırmıştır. Ortadoğu’ya Bakış Ortadoğu’nun iç içe geçmiş birçok sorunu barındırdığı bir gerçektir. Ancak, ne Ortadoğu ne de halkları, olumsuzluklarla özdeşleştirilmiş bir imaja mahkum edilmemelidir. Ortadoğu ülkeleri, halklarından aldıkları güçle ve iç dinamiklerini seferber ederek barışçıl bir kalkınma seferber- liği başlatacak potansiyele sahiptir. Bölge halklarının bir arada yaşama iradesine, devletlerin egemenlik halklarına, bireylerin temel hak ve hürriyetlerine saygı, gerek ülkeler arasında ge- rek ulusal ölçekte kalıcı barışın ve huzurun temin edilmesinin ön şartıdır. Ortadoğu’daki sorun- ların kavranmasında adil ve gerçekçi çözümler üzerinde durulması, uzlaşmacı inisiyatifleri ce- saretlendirecektir Sözkonusu çerçevede, Türkiye, yakın çevresinde bölgesel istikrar ve refahın kök salması için yapıcı katkılarını sürdürmelidir. Cepheleşen eksenlere dâhil olmadan, taraflar arasında diyalogun tesisini kolaylaştırmaya devam etmesi, tutarlı ve uzlaştırıcı politikalarıyla sağladığı uluslararası desteği en etkili biçimde değerlendirebilmesi bölge devletlerinin ve halk- larının ortak menfaatidir. Bir Düşünce Kuruluşu Olarak ORSAM’ın Çalışmaları ORSAM, Ortadoğu algalımasına uygun olarak, uluslararası politika konularının daha sağlıklı kavranması ve uygun pozisyonların alınabilmesi amacıyla, kamuoyunu ve karar alma meka- nizmalarına aydınlatıcı bilgiler sunar. Farklı hareket seçenekleri içeren fikirler üretir. Etkin çözüm önerileri oluşturabilmek için farklı disiplinlerden gelen, alanında yetkin araştırmacıla- rın ve entelektüellerin nitelikli çalışmalarını teşvik eder. ORSAM; bölgesel gelişmeleri ve trend- leri titizlikle irdeleyerek ilgililere ulaştırabilen güçlü bir yayım kapasitesine sahiptir. ORSAM, web s

Recently converted files (publicly available):