• Document: Practical English Course
  • Size: 3.4 MB
  • Uploaded: 2018-12-07 19:12:35
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Practical English Course ▼ 0k Книга для викладача частина Leonid Chernovaty Vyacheslav Karaban, Eds DICTUM FACTUM ДО 200-РІЧЧЯ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. В.Н.КАРАЗІНА ТА 175-РІЧЧЯ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ПРАКТИЧНИЙ КУРС АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЧАСТИНА ТРЕТЯ КНИГА ДЛЯ ВИКЛАДАЧА Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів третього курсу, що навчаються за філологічними спеціальностями та за фахом ‘‘Переклад ” За редакцією JI. М. Черповатого та В. І. Карабана НБ ПНУС 719728 НОВА КНИГА Вінниця, 2007 УДК 811.111(075) ВСТУП ББК 81.432.1-923 4 49 Дана робота є продовженням “Книг для викладача” для першого та дру­ гого курсів (Dictum Factum Preintermediate English Course та Dictum Factum Intermediate English Course) і призначена для викладачів третього курсу пере­ До підручника рекомендованого кладацьких факультетів або перекладацьких відділень факультетів іноземної Міністерством освіти і науки України філології університетів, які використовують підручник Dictum Factum Upper Intermediate English Course. Вихідний рівень. Відповідно до рекомендацій Комітету з питань освіти при Раді Європи щодо навчання іноземних мов (A Common European Framew­ Черноватий JI. М., Ковальчук Н. М. ork o f Reference 2001) та Програми з англійської мови для університетів (Ніко- Ч 49 Книга для викладача до практичного курсу англійської мови (частина лаєва та ін., 2001), по закінченні другого курсу студенти факультетів іноземної третя): Підручник для студентів третього курсу вищих закладів освіти філології мають відповідати рівню В2 в письмі, В2.2 в аудіюванні та діало­ гічному мовленні, а також рівню СІЛ у монологічному мовленні та читанні. (філологічні спеціальності та спеціальність «Переклад») (серія Dictum Коротко характеристики згаданих рівнів (див. Ніколаєва та ін., 2001, с. 116) Factum, автори Черноватий JI. М., Карабан В. І., Ковальчук Н. М., за видами мовленнєвої діяльності зводяться до такого: аудіювання - у межах Набокова І. Ю. Пчеліна С. Л., Рябих М. В.) - Вінниця: Нова книга,

Recently converted files (publicly available):