• Document: Kassenbouw 2.41 met het onderdeel DubbelSchoorvak
  • Size: 1.89 MB
  • Uploaded: 2019-04-16 12:37:02
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

april 2009 Heeft u vragen over de module Dubbel schoorvak “DubbelSchoorvak”? Neem dan contact op met Hans ’t Hart van TNO, tel 015 276 34 60 CASTA/Kassenbouw 2.41 met het onderdeel “DubbelSchoorvak” Nieuwe module “DubbelSchoorvak” In moderne, hoge kassen worden de enkelvoudige schoorvakken steeds zwaarder gedimensioneerd en zijn vaak bepalend voor het materiaalgebruik. Schoorvakken met twee kruizen boven elkaar kunnen vaak een veel efficiëntere oplossing bieden terwijl de vereiste stabiliteit van de kasconstructie gemakkelijker wordt gerealiseerd. Met de module “DubbelSchoorvak” van CASTA/Kassenbouw is het voortaan mogelijk een schoorvak met twee kruizen te dimensioneren, optimaliseren en controleren volgens de geldende normen. Snel en efficiënt zoals u van CASTA/Kassenbouw gewend bent. De module “DubbelSchoorvak” is een uitbreiding van de bestaande module “Stabiliteitsverbanden”. Enkelvoudig schoorvak Dubbel schoorvak Toepassing van een Waarom een dubbel schoorvak? dubbel schoorvak geeft De toepassing van scherminstallaties vereist dat de breedte kleinere vervormingen van de kolommen in de schoorvakken gelijk is aan de overige kolommen. In een hoge kas met een enkel schoorvak is dit niet op een eenvoudige manier te realiseren. De kniklengte van de kolom, die veelal maatgevend is, wordt bij een dubbel schoorvak gunstiger door de steun van de tussenliggende koppelbalk. Daardoor volstaat een slankere kolom. Ook de stijfheid van het schoorvak is beter bij een dubbel schoorvak. Daar waar de verplaatsing op goothoogte maatgevend is, biedt een dubbel schoorvak dus ook veel voordeel. De capaciteit van een schoorvak wordt met twee kruizen relatief eenvoudig verhoogd terwijl er minder kilo’s staal gebruikt wordt. De tussenliggende Uitgebreid rekenmodel koppelbalk geeft extra steun aan de kolom Om de krachten en vervormingen van een dubbel schoorvak te kunnen berekenen en toetsen, is een nieuw analytisch rekenmodel ontwikkeld. Dit model is geverifieerd met behulp van een 2e orde elastische raamwerkberekening (GNL). Het analytisch rekenmodel is vervolgens toegevoegd aan het bestaande model in CASTA/Kassenbouw waarmee eenvoudige toetsing en dimensionering van het dubbel schoorvak mogelijk wordt. Verificatie van het analytisch model met een 2e orde elastisch raamwerkberekening (GNL) 1. De stichting heeft ten doel het bevorderen van onderzoek betreffende constructiemethoden in de kassenbouw, zulks mede in relatie tot de ontwikkeling van doelmatige en economische constructies voor de glastuinbouw. 2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: A) Het doen ontwikkelen van nieuwe kennis en inzichten op het gebied van constructiemethoden van tuinb

Recently converted files (publicly available):