• Document: Instrukcja uż ytkowania dodatku Excel CONT-EVO MAP w wersji komercyjnej
  • Size: 2.81 MB
  • Uploaded: 2019-01-13 03:28:19
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Instrukcja użytkowania dodatku MS Excel - CONT-EVO MAP w wersji komercyjnej Instrukcja uż ytkowania dodatku Excel „CONT-EVO MAP” w wersji komercyjnej © CONT-EVO Arkadiusz Doliński 1|Strona Instrukcja użytkowania dodatku MS Excel - CONT-EVO MAP w wersji komercyjnej Spis treści Uwagi ogólne ........................................................................................................................................... 3 Wymagania techniczne ........................................................................................................................... 3 Uruchomienie .......................................................................................................................................... 3 Automatyczne uruchamianie dodatku wraz z aplikacja MS Excel .......................................................... 3 Interfejs ................................................................................................................................................... 6 Polecenia ................................................................................................................................................. 6 Sekcja „Wstaw”: .................................................................................................................................. 6 Przykład 1: Wizualizacja prezentująca województwa, przy czym kujawsko-pomorskie podzielone na powiaty, a powiat toruński dodatkowo na gminy. ..................................................................... 7 Przykład 2: Wstawianie obiektów z przekształceniami 3D............................................................ 10 Przykład 3: Zmiana nazw używanych przez aplikację. ................................................................... 13 Sekcja „Barwy/formatowanie”: ......................................................................................................... 15 Przykład 4: Kartogram automatyczny ........................................................................................... 17 Przykład 5: Kartogram z własnymi przedziałami ........................................................................... 20 Przykład 6: Kartogram z własnymi przedziałami i barwami .......................................................... 24 Przykład 7: Kartogram wg cech i kolorów komórek ...................................................................... 27 Przykład 8: Seryjne formatowanie kształtów regionów na przykładzie województw z zaznaczonymi granicami w podziale na powiaty........................................................................... 30 Przykład 9: Operacje na etykietach liczbowych, cech i nazwach .................................................. 34 Przykład 10: Automatyczna aktualizacja kartogramu oraz etykiet liczbowych i cech wraz z legendą: ......................................................................................................................................... 43 Sekcja „Wykresy”............................................................................................................................... 44 Przykład 11: Tworzenie wykresów ................................................................................................ 45 Przykład 12: Wykresy wartości w czasie........................................................................................ 53 Sekcja „Łączniki” ................................................................................................................................ 55 Przykład 13: Wstawianie łączników .............................................................................................. 55 Sekcja „Kody pocztowe” .................................................................................................................... 58 Eksport wizualizacji do plików graficznych............................................................................................ 58 Eksport wizualizacji do pdf i dalsza edycja w programie graficznym Inkscape. ................................ 59 API – budowanie interaktywnych aplikacji z wykorzystaniem dodatku CONT-EVO MAP..................... 60 Obsługa kodów pocztowych w CONT-EVO MAP ................................................................................... 65 Funkcja KOD_P: ................................................................................................................................. 66 Podłączanie danych z wykorzystaniem funkcji KOD_P: .................................................................... 67 Edytor kodów pocztowych: ............................................................................................................... 68 © CONT-EVO Arkadiusz Doliński

Recently converted files (publicly available):