• Document: Verkoopinformatie en Technische Omschrijving De Bankier - Tilburg Algemene gegevens Voor u ligt de technische omschrijving van uw appartement. Hierin wordt per onderdeel in tekst uitgelegd...
  • Size: 5.51 MB
  • Uploaded: 2021-09-19 23:26:00
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Verkoopinformatie en Technische Omschrijving De Bankier - Tilburg Algemene gegevens Voor u ligt de technische omschrijving van uw Aannemer appartement. Hierin wordt per onderdeel in tekst uitgelegd Huybregts Relou BV hoe uw appartement is samengesteld, afgewerkt en wat Kanaaldijk zuid 1, 5691 NL Son u in de diverse ruimten mag verwachten. Deze technische Postbus 77, 5690 AB Son omschrijving is onderdeel van de contractstukken bij de T +31 (0)499 483 483 koop van uw appartement en is onlosmakelijk verbonden info@hrson.nl | www.huybegts-relou.nl met de verkooptekeningen. Ontwikkelaar Project / Locatie V.O.F. Spoorlaan Het bouwplan bestaat uit 120 appartementen, een info@cravastgoed.nl | www.cravastgoed.nl commerciële ruimte op de begane grond en een info@novaform.nl | www.novaform.nl stallingsgarage. De stallingsgarage is te bereiken via een onderdoorgang onder het appartementengebouw en biedt Makelaars plaats aan circa 78 auto’s. Op de 1e verdieping bevindt zich Van de Water Groep de fietsenstalling, welke plaats biedt aan circa 250 fietsen. T +31 (0)13 595 29 52 Op de 2e t/m 11e verdieping komen 70 huurappartementen tilburg@vandewatergroep.nl van circa 50 tot 100 m woonoppervlakte. Vanaf de 12e tot 2 en met 23e verdieping komen de koopappartementen. Hart van Brabant Makelaardij T +31 (0)13 583 5000 info@hartvanbrabantmakelaardij.nl Inhoudsopgave Algemene gegevens Verkoopinformatie4 Technische omschrijving 10 Afwerkstaat appartementen 20 Afwerkstaat algemene ruimten 21 Kleur- en materiaalstaat exterieur 22 Kenmerk: HR 17053 Datum: 25 maart 2020 Niets van dit rapport en/of toegevoegde bijlagen mag worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en/of overhandigd aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de samensteller. 1. Verkoopinformatie 1.1 Voorrang Woningborg voorwaarden worden u separaat overhandigd. Dit boekje bepalingen en de voorwaarden zijn voor u erg belangrijk en het verdient Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving is aanbeveling om deze grondig te lezen. Nadat de koop- en bepaald, gelden onverkort de regelingen, reglementen en aannemingsovereenkomst is ondertekend, vraagt de standaard voorwaarden, gehanteerd en voorgeschreven ondernemer bij Woningborg een waarborgcertificaat voor u door Woningborg. Ingeval enige bepaling in deze aan. Na enige tijd ontvangt u rechtstreeks van Woningborg technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn het aangevraagde waarborgcertificaat. ofwel nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg. Wij verwijzen u naar het certificaat “Woningborg Garantie- 1.3 Het tekenen van de koop-/ en waarborgregeling”. aanneemovereenkomst Op het moment dat u het appartement koopt, sluit u een koopovereenkomst voor het appartementsrecht met de 1.2 Garantie- en waarborg- ontwikkelaar en een aannemingsovereenkomst met de regeling aannemer voor de realisatie van uw appartement. De appartementen worden gebouwd met het officiële, door Voor de aannemingsovereenkomst is het model gehanteerd de overheid Erkende, waarborgcertificaat van Woningborg. van Woningborg met daaraan toegevoegd een aantal Dit houdt onder meer in, dat het appartement voldoet aan bijzondere voorwaarden. Bij deze aannemingsovereen- bepaalde garantienormen. Het waarborgcertificaat van komst behoort tevens de zogenaamde Algemene Woningborg waarborgt, dat uw appartement wordt Voorwaarden en de Algemene Toelichting. afgebouwd als de ondernemer onverhoopt niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen. Ook in dat geval wordt de garantie nagekomen, eventueel 1.4 De opschortende en door inschakeling van een andere ondernemer op kosten ontbindende voorwaarden van Woningborg. In de koop- en aannemingsovereenkomst is een aantal Door de aanmelding van de woning bij Woningborg opschortende voorwaarden opgen

Recently converted files (publicly available):