• Document: PIEKARNIK DO ZABUDOWY HA 855. Instrukcja obsługi i montażu
  • Size: 764.65 KB
  • Uploaded: 2019-07-21 09:04:38
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Instrukcja obsługi i montażu PIEKARNIK DO ZABUDOWY HA 855 Spis treści Przed rozpoczęciem użytkowania Przeczytaj z uwagą niniejszą instrukcję, aby uzyskać maksymalną wydajność piekarnika. Przed rozpoczęciem użytkowania 2 Podczas produkcji mogły pozostać wewnątrz piekarnika Opakowanie ekologiczne 2 resztki smarów lub innych nieczystości. Aby je usunąć, należy: Ważne instrukcje bezpieczeństwa 3 • Usunąć części opakowania, także folię ochronną, o ile została użyta. Wyposażenie piekarnika 4 • Ustawić piekarnik w trybie lub w razie jego braku w Czyszczenie i konserwacja 7 trybie na 200oC na 1 godzinę. W tym celu należy zapoznać się z danymi technicznymi produktu dołączonymi Czyszczenie wnętrza piekarnika 7 do tej instrukcji. Czyszczenie paneli katalitycznych 7 • Ostudź piekarnik otwierając drzwi; w ten sposób zostaną usunięte z wewnątrz wszystkie zapachy. Czyszczenie zewnętrzne • Po ostudzeniu wyczyść piekarnik oraz jego akcesoria. oraz akcesoriów piekarnika 9 Czyszczenie drzwi piekarnika 9 Podczas pierwszej eksploatacji może wytworzyć się dym i specyficzny zapach, dlatego należy zapewnić dobrą Czyszczenie przeszklonych drzwi 10 wentylację kuchni. Wymiana żarówki w piekarniku 10 Jeśli coś nie działa 11 Opakowanie ekologiczne Informacje techniczne 12 Opakowanie zostało wykonane z materiałów ekologicznych, które można wykorzystać ponownie. Informacji na temat Instalacja 12 wykorzystywania takich odpadów udziela lokalna jednostka administracyjna. Przed instalacją. Uwagi 12 Podłączenie elektryczne. Wymogi prawne 13 UWAGA Instalacja piekarnika 14 Symbol widniejący na produkcie lub opakowaniu Obsługa Piekarnika Ha 45-15 15 oznacza, że jest to urządzenie, wymagające odpowiedniej Tabele pieczenia 27 utylizacji. Produkt należy oddać do punktu zbiórki urządzeń Rysunek montażowy 28 elektrycznych i elektronicznych w celu jego utylizacji. W ten sposób unika się ewentualnych negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia publicznego, które mogą wyniknąć z niewłaściwego użytkowania. Więcej informacji na temat recyklingu produktu może udzielić odpowiednia lokalna jednostka administracyjna, firma wywożąca odpady lub sprzedawca urządzenia. 2 Ważne instrukcje bezpieczeństwa Bezpieczeństwo instalacji elektrycznej • Nie opierać się i nie siadać na drzwiach od piekarnika, gdyż można je w ten sposób uszkodzić lub się • Wszelkiego rodzaju zmiany lub naprawy urządzenia, skaleczyć. włącznie z wymianą przewodu zasilającego, powinny być dokonywane przez pracowników autoryzowanego • Nie wykładać dna piekarnika folią aluminiową, gdyż serwisu obsługi technicznej przy pomocy oryginalnych może to zakłócić proces pieczenia oraz uszkodzić części zamiennych. Naprawy dokonywane przez inne wewnętrzną emalię piekarnika. osoby mogą doprowadzić do uszkodzenia urządzenia i • Aby przyrządzić dowolną potrawę, należy włożyć narażenia użytkownika na niebezpieczeństwo. dołączoną blachę lub ruszt w boczne prowadnice, które • Odłącz piekarnik, jeżeli jest uszkodzony. znajdują się wewnątrz piekarnika. Blachy i ruszt do grillowania zostały wyposażone w specjalny system, który umożliwia ich częściowe wysuwanie i dzięki temu Bezpieczeństwo dzieci

Recently converted files (publicly available):