• Document: ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ
  • Size: 1.48 MB
  • Uploaded: 2019-03-14 16:45:04
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

21.10.2015 DÜŞÜNELİM ÖĞRETİM İLKE VE • Hedef (kazanım-amaç-öğrenme çıktısı..) öğrenme-öğretme sürecinde gerekli midir? (Prof. Dr. Ziya Selçuk konferansına YÖNTEMLERİ gelenler bu konuda ne düşünüyorlar) • Öğretim sürecinde hedefleri kim belirler? EĞİTİMDE HEDEFLER VE HEDEFLERİN SINIFLANDIRILMASI • Öğretim sürecinde hedeflerin belirlenmesinde nelere dikkat edilmeli? HEDEFLERLE KAZANDIRILMAK HEDEF NEDİR? İSTENEN ÖZELLİKLER • Hedefler, öğrenciye kazandırılmak üzere seçilen istendik 1. Bilgiler özelliklerdir. 2. Yetenekler 3. Beceriler PEKİ O ZAMAN…. 4. Tutumlar BU ÖZELLİKLER İSTEDİĞİMİZ/BEKLEDİĞİMİZ ÖZELLİKLER 5. İlgiler NELERDİR? 6. Alışkanlıklar vb olabilir. 1 21.10.2015 HEDEFLER NEDEN GEREKLİ? EĞİTİMDE HEDEFLER Eğitimde hedefler üç düzeyde belirlenirler; 1. Öğretimin yönlendirilmesi 2. Öğretme–öğrenme işleminin yapılması 1. Uzak Hedefler 3. Ölçme ve değerlendirmeye kılavuzluk etmesi 2. Genel Hedefler 3. Özel Hedefler 1. UZAK HEDEFLER 2- GENEL HEDEFLER Ülkenin politik felsefesini yansıtan ve oldukça genel Uzak hedef ; hedeflerin yorumu, aynı zamanda olarak belirlenen hedeflerdir. okulun iş görüsünü yansıtan hedeflerdir. (Milli Eğitimin temel amaçlarını incelediniz mi?) 2 21.10.2015 3- ÖZEL HEDEFLER HEDEFLERİN BELİRLENMESİ Hedeflerinin Oluşturulmasında Temel Belirleyiciler; Öğrenciye kazandırılması uygun görülen özellikler ve bir disiplin ya da bir çalışma alanı için hazırlanmış olan • Birey (İHTİYAC) hedeflerdir. • Toplum (İHTİYAC) • Konu alanı (İHTİYAC) “Bir ulusal eğitim sisteminin hedefi, en genel seviyede, bu eğitim sisteminin ürünü olarak yetişmesi istenen “ideal insan’ın nitelikleri olabilir.” (Özçelik,1987: 9). HEDEFLERİN BELİRLENMESİ HEDEFLERİN BELİRLENMESİ Hedefle belirlenirken bu süzgeçlerden geçirilir; • Eğitim felsefesi • Eğitim psikolojisi • Eğitim sosyolojisi • Eğitim ekonomisidir. Eğitim hedefleri bu süzgeçlerden; • Ülkenin eğitim felsefesine uygunluk,

Recently converted files (publicly available):