• Document: ROMAIN PUÉRTOLAS EYFEL KULESİ KADAR KOCAMAN BİR BULUTU YUTAN KÜÇÜK KIZ
  • Size: 307.86 KB
  • Uploaded: 2019-07-20 18:58:50
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

1 2 ROMAIN PUÉRTOLAS EYFEL KULESİ KADAR KOCAMAN BİR BULUTU YUTAN KÜÇÜK KIZ 3 La Petite fille qui avait avalé un nuage grand comme la Tour Eiffel, Romain Puértolas © 2015, Le Dilettante © 2016, Can Sanat Yayınları A.Ş. Bu eserin Türkçe yayın hakları Akcalı Telif Hakları Ajansı aracılığıyla alınmıştır. Tüm hakları saklıdır. Tanıtım için yapılacak kısa alıntılar dışında yayıncının yazılı izni olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz 1. basım: Ağustos 2016, İstanbul Bu kitabın 1. baskısı 7 000 adet yapılmıştır. Editör: Ayça Sezen Düzelti: Aylin Samancı Elmasdağ Mizanpaj: Bahar Kuru Yerek Ka­pak ta­sarımı: Utku Lomlu / Lom Creative (www.lom.com.tr) Ka­pak baskı: Azra Matbaası Litros Yolu 2. Matbaacılar Sitesi D Blok 3. Kat No: 3-2 Topkapı-Zeytinburnu, İstanbul Sertifika No: 27857 İç baskı ve cilt: Yıldız Matbaa Mücellit Davutpaşa Cad. Emintaş Kazım Dinçol San. Sit. No: 81/25-26 Topkapı-İstanbul Sertifika No: 33837 ISBN 978-975-07-3280-5 CAN SA­NAT YA­YIN­L A­RI YA­PIM VE DA­ĞI­TIM TİCA­RET VE SA­NAYİ A.Ş. Hay­ri­ye Cad­de­si No: 2, 34430 Ga­la­t a­sa­r ay, İstan­bul Te­le­fon: (0212) 252 56 75 / 252 59 88 / 252 59 89 Faks: (0212) 252 72 33 canyayinlari.com/9789750732805 ya­yi­ne­vi@canyayinlari.com Sertifika No: 31730 4 ROMAIN PUÉRTOLAS EYFEL KULESİ KADAR KOCAMAN BİR BULUTU YUTAN KÜÇÜK KIZ ROMAN Fransızca aslından çeviren Ebru Erbaş 5 Romain Puértolas’ın Can Yayınları’ndaki diğer kitabı: Bir IKEA Dolabında Mahsur Kalan Hint Fakiri’nin Olağanüstü Yolculuğu, 2014 6 ROMAIN PUÉRTOLAS, Fransız ve İspanyol asıllı yazar 1975’te Mont­pellier’de doğdu. İspanyol dili ve edebiyatı, Fransız dili ve edebi- yatı ve İngiliz dili edebiyatı alanlarında öğrenim gördü. İspanyolca, Katalanca, İngilizce ve Ruşça bilen yazar, DJ’lik, yabancı dil öğretmen- liği, çevirmenlik ve hosteslik gibi birçok iş yaptı. Bir IKEA Dolabında Mahsur Kalan Hint Fakiri’nin Olağanüstü Yolculuğu (2013) adlı romanıy- la büyük bir başarı kazanan genç yazar artık sadece yazıyor. EBRU ERBAŞ, İstanbul’da doğdu. Notre Dame de Sion Fransız Li­se­ si’nde ve Marmara Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Kamu Yö- netimi Bölümü’nde okudu. Yayınevleri, süreli yayınlar için çevirmen- lik ve editörlük işlerinin yanı sıra, ticari, siyasi, diplomatik metinler, haber, makale, senaryo gibi çeşitli yazı işleri üretiyor. Çeviri eserleri- nin yanı sıra Kartal Belediye Plajı ve Mandalina Bahçeleri isimli çocuk kitabı yayımlandı. 7 8 Evrendeki tek sabit noktama, Patricia’ya. 9 10 “Bu hikâye tamamen gerçek, zira onu baştan sona ben uydurdum.” Boris Vian “Yürek, biraz da büyük bir zarf gibidir.” Tebligat Noktagil 11 12 BİRİNCİ BÖLÜM Bir Kadın Postacı ve Onun Mayonez ve Hayat Hakkında Gayet Tuhaf Görüşleri 13 14 Yaşlı berberin salonuna girmemle adamın ilk sözü, sert ve keskin bir buyruk oldu, tam bir Nazi subayına yakışır tarzda. Ya da tam bir yaşlı berbere... “Otur!” İtaatkârca denileni yaptım; o bunu makasıyla yap- tırmadan. Sonra da salonundan nasıl bir kesimle ayrılmak iste- diğimi ya da tam da nasıl bir kesimle ayrılmak istemedi- ğimi öğrenmekle hiç zaman kaybetmeden çevremde raksına başladı. Daha önce, hiç bir melezin isyankâr af- rosuyla uğraşması gerekmiş miydi en azından? Hayal kı- rıklığına uğramayacaktı. “Size inanılmaz bir hikâye anlatayım, ister misiniz?” diye sordum, ortamı ısıtmak ve bir dostluk rüzgârı estir- mek adına. “Siz anlatın, başınızı oynatmayı kesin, yeter. Yoksa kulağınızı keseceğim sonunda.” Bu “siz anlatın”ı büyük bir adım, insan kardeşleri- miz arasında diyaloğa, toplumsal barışa ve uyuma yöne- lik bir çağrı olarak değerlendirirken bir yandan da yine bu kardeşlik anlaşması hatırına, işitme organımın kesil- mesi tehdidini olabildiğince hızla zihnimden uzaklaştır- maya gayret ediyordum. 15 “Öyleyse buyurun; günün birinde bir kadın, aslında çok da hoş bir kadın olan postacım, çalıştığım kontrol kulesine çıkageldi ve şöyle dedi: ‘Bay Zamazingo (adım bu) bana uçuş izni vermeniz gerekiyor. Talebimin size garip gelebileceğinin farkındayım ama böyle. Fazla kur- calamayın. Tüm bunlar başlayalı beri ben de kendimi sorgulamayı kestim. Bana sadece havaalanınızdan kalkış izni verin, rica ederim.’ İsteğini tek başına o kadar da garip bulmamıştım aslında. Civardaki havacılık okulla- rınca hüsrana uğratılmış ve kendi hesaplarına uçuş saat- leri almayı

Recently converted files (publicly available):