• Document: Eugeniusz Rosołowski. Podstawy regulacji automatycznej
  • Size: 4.3 MB
  • Uploaded: 2019-01-12 19:13:06
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Eugeniusz Rosołowski Podstawy regulacji automatycznej Wrocław 2014 Opiniodawcy Opracowanie redakcyjne Korekta Projekt okładki Skład komputerowy Eugeniusz ROSOŁOWSKI Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej książki, zarówno w całości, jak i we fragmentach, nie może być reprodukowana w sposób elektroniczny, fotograficzny i inny bez zgody wydawcy i właściciela praw autorskich. © Copyright by Eugeniusz Rosołowski, Wrocław 2014 ISBN Drukarnia SPIS TREŚCI OD AUTORA ........................................................................................................ 7 1. WPROWADZENIE ......................................................................................... 9 1.1. Pojęcia podstawowe .......................................................................................... 9 1.2. Zadania układów regulacji i sterowania .......................................................... 14 1.3. Rozwój układów automatycznego sterowania ................................................ 17 2. OPIS SYSTEMÓW LINIOWYCH W DZIEDZINIE CZASU ..................... 19 2.1. Opis dynamiki systemu ................................................................................... 19 2.2. Modele wymuszeń........................................................................................... 23 2.3. Rozwiązywanie równań różniczkowych ......................................................... 26 2.3.1. Równania liniowe o stałych współczynnikach................................................... 26 2.3.2. Zastosowanie do analizy systemów ................................................................... 32 2.4. Analiza systemów opisanych równaniami różniczkowymi ............................. 32 2.4.1. Wprowadzenie ................................................................................................... 32 2.4.2. Odpowiedź układu na wymuszenie harmoniczne .............................................. 37 2.4.3. Odpowiedź szeregowo połączonych układów ................................................... 38 Zadania ...................................................................................................................... 39 3. ANALIZA SYSTEMÓW ZA POMOCĄ METOD OPERATOROWYCH. 41 3.1. Przekształcenie Fouriera.................................................................................. 41 3.2. Przekształcenie Laplace’a ............................................................................... 50 3.2.1. Wprowadzenie ................................................................................................... 50 3.2.2. Transmitancja układu......................................................................................... 54 3.2.3. Transformata odwrotna ...................................................................................... 58 Zadania ...................................................................................................................... 69 4. TYPOWE ELEMENTY SYSTEMÓW DYNAMICZNYCH ....................... 71 4.1. Wprowadzenie: element bezinercyjny ............................................................ 71 4.2. Elementy I-go rzędu ........................................................................................ 74 4.2.1. Element inercyjny I-go rzędu............................................................................. 74 4.2.2. Idealny element całkujący.................................................................................. 77 4.2.3. Idealny element różniczkujący........................................................................... 79 4.2.4. Element różniczkujący rzeczywisty ................................................................... 82 4.3. Elementy II-go rzędu ....................................................................................... 84 4.3.1. Element całkujący z inercją ............................................................................... 85 4.3.2. Element inercyjny II-go rzędu ........................................................................... 87 4.3.3. Element oscylacyjny .......................................................................................... 90 4.4. Element opóźniający ....................................................................................... 95 4.5. Układy złożone.............................................................................................

Recently converted files (publicly available):