• Document: ÇELİK (TS 708:2016) Çeliklerin sınıflandırılması
  • Size: 3.87 MB
  • Uploaded: 2019-07-20 08:18:27
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

ÇELİK (TS 708:2016) Betonda oluşan çekme kuvvetlerini beton karşılayamaz, çatlar. Çekme kuvvetlerini karşılamak ve çatlakları sınırlamak amacıyla çekme bölgelerine çelik çubuklar konur. Ayrıca, sargı donatısı olarak ve bazen basınç kuvveti almak için de kullanılır. “inşaat çeliği”, “beton çeliği”, “betonarme çeliği”, “donatı çeliği” denildiği gibi kısaca “donatı” da denir. Betonu “donatmak” fikri 1849 yılında doğmuştur. İlk uygulamaları demir teller ile donatılmış beton kayık, saksı ve borulardır. Demir tel yerini zamanla demir profillere ve daha sonra demir çubuklara bıraktı. 1900 yıllarına kadar çelik değil demir çubuklar kullanıldı. Günümüzde sadece çelik kullanılmasına rağmen, uygulamada “demir” ve “Demirci” kelimesi hala yaygın olarak kullanılmaktadır. Düz Yüzeyi “düz” veya girintili-çıkıntılı üretilirler. Yüzeyi çıkıntılı olana “nervürlü” girintili olana “Profilli” çelik denir. Yüzeyin girintili çıkıntılı olmasına bakılmaksızın çelik çubuk kesiti dairesel kabul edilir. Düz yüzeyli çeliğin dayanımı düşüktür ve beton ile kenetlenmesi iyi değildir, kolayca sıyrılır. Uygulamada artık kullanılmamaktadır. Nervürlü çeliğin dayanımı yüksektir ve beton ile daha iyi kenetlenir. Nervürler bir olta gibi davranır, çeliğin beton içinden sıyrılması zorlaşır. Günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. Profilli çelik sadece hasır çelik üretilmesinde kullanılır. Çubukların ağ şeklinde fabrikada birbirine kaynaklanmasıyla üretilen çeliklere “çelik hasır” denir. Döşeme, tünel kaplaması, kanalet, beton yol gibi büyük yüzeyli elemanlarda kullanılır, işçilik azdır. Nervürlü Betonarme çelik çubuklarının standardı TS 7081 dir, 2010 ve 2016 da yenilendi. Eski yönetmelik TS 708:19962 da tanımlı çelikler iptal edildi, yeni çelikler tanımlandı. TS 500:2000 Madde 3.2 ‘Beton donatısı olarak kullanılacak çelikler TS 708’e uygun olmalıdır’ demektedir. Dolayısıyla TS 708:19962 da ve TS 500:2000 çizelge 3.1 de yer alan eski çelikler artık kullanılamazlar. TS 708:2016 da tanımlı betonarme çeliklerin simgeleri: S220, S420, B420B, B420C, B500A, B500B, B500C Hasır Çeliklerin sınıflandırılması Karbon miktarına göre: En küçük akma dayanımına göre: Yüzey özelliğine göre: •Düşük karbonlu çelikler: Sünektir •En küçük akma dayanımı 220 N/mm2 olan çelik: S220 •Düz yüzeyli çelik: S220 •Yüksek karbonlu çelikler: Gevrektir •En küçük akma dayanımı 420 N/mm2 olan çelikler: S420, B420B, B420C •Nervürlü çelikler: S420, B420B, B420C, B500B, B500C •En küçük akma dayanımı 500 N/mm2 olan çelikler: B500A, B500B, B500C •Profilli çelik: B500A Düz Nervürlü Profilli ------------------------------------ 1 TS 708 Çelik-Betonarme için-Donatı Çeliği, Türk Standardları Enstitüsü, Mart, 2016 2 TS 708 Beton Çelik Çubukları, Türk Standardları Enstitüsü, Mart, 1996 Ahmet TOPÇU, Betonarme I, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2019, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu 63 Çelik hasır(TS 4559-1985) Kullanıldığı yerler: İki doğrultuda çalışan plakların •Standart çelik hasıra depo hasırı da denir. Boyu 5 m, eni 2.15 •Döşemelerde açıklıklarında tercih edilir m olarak üretilmiş, satışa hazır, hemen teslim edilebilir

Recently converted files (publicly available):