• Document: ATATÜRK ÜN GENÇLİĞE HİTABE
  • Size: 542.62 KB
  • Uploaded: 2019-07-20 07:29:45
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

YIL: 1 SAYI: 2 - MAYIS 2010 İSTİKLÂL MARŞI ATATÜRK’ÜN Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; GENÇLİĞE HİTABE Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; Ey Türk gençliği ! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, O benimdir, o benim milletimindir ancak. Türk Cumhuriyeti’ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl! Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl... budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl! dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahilî ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. ve Cumhuriyet’i müdafaa mecburiyetine düşersen, Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. şerâit, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddım var. mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, “Medeniyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar? bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın. elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın... içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri, şahsî Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. menfaatlerini, müstevlîlerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap Bastığın yerleri “toprak!” diyerek geçme, tanı: düşmüş olabilir. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı. içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? asil kanda mevcuttur! Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda! Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli- Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder-varsa-taşım, Her cerihamdan, ilâhî, boşanıp kanlı yaşım, Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden naşım; O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl: Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl Mehmet Akif ERSOY WWW.selcukimkanadolulisesi.k12.tr 1 SELÇUK İMKB ANADOLU LİSESİ DERGİSİ İÇİNDEKİLER Okulumuz Okul Müdürü Uzm. Öğr. Yakun ATASEVER / 3 Okulumuz - BAŞAK AKBABA / Okul Personeli / Harf Devrimi, Dil Devrimi ve MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Recently converted files (publicly available):