• Document: Polskie wybrzeże wydmowe Projekt FoMoBi
  • Size: 10.31 MB
  • Uploaded: 2019-07-21 13:22:37
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Polskie wybrzeże wydmowe Projekt FoMoBi Tomasz A. Łabuz, Sylwia Wochna- Bartnik Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi, Instytut Nauk o Morzu Zakład Geomorfologii Morskiej Brzegi wydmowe obejmują ponad 80% długości otwartego wybrzeża Polski (ponad 400 km) Wydmy to naturalne wały przeciwpowodziowe Warunki sprzyjające naturalnej akumulacji w strefie brzegowej PLAŻA • zasobność podbrzeża w materiał osadowy - DEFICYT w przeważającej części wybrzeża polskiego WYDMA • plaża wysoka - większa odporność na wysokie poziomy morza • plaża szeroka - pole deflacyjne • właściwa wielkość ziaren: piasek drobno- i bardzo drobnoziarnisty (Ø < 0,25 mm) • właściwe warunki wiatrowe: kierunek i siła • obecność roślinności na plaży i jej dalsza sukcesja: ustabilizowanie podłoża obszar badawczy projektu Główne obszary akumulacji: • rejon ujścia i przekopu Wisły, • cypel Półwyspu Helskiego, • Mierzeja Łebska (w okolicy wydm Łąckiej oraz Czołpińskiej), • Mierzeja Bramy Świny W kilku innych miejscach odcinki akumulacyjne nie przekraczają długości 2-3 km. Formy obszarowej ochrony przyrody: - parki narodowe i krajobrazowe, rezerwaty - sieć NATURA 2000 w Polsce Specjalne Obszary Ochrony Siedliskowej (PLH) A NATURA 2000 C Polskie specjalne obszary ochrony D siedliskowej (PLH) E F A… K obszary wydm G nadmorskich H F : 28.01.2014 r. I J K Siedliska NATURA 2000 1210 Kidzina na brzegu miejsce żerowania owadów i ptaków 2110 Inicjalne stadia wydm białych Honkenia piaskowa (Honckenya peploides) Rukwiel nadmorska Solanka kolczysta (Cakile maritima) (Salsola kali) Wydmy embrionalne 2120 Nadmorskie wydmy białe Piaskownica zwyczajna (Ammophila arenaria) Wydmuchrzyca piaskowa (Leymus arenarius) Wydma przednia 2130 Nadmorskie wydmy szare Jasieniec piaskowy (Jasione montana) wał wydmowy / wydma brunatna / las sosnowy (bór) wał wydmowy / wydma szara / murawa wydma przednia / biała / trawy psammofilne pole inicjalne wydm nadmorskich / wydmy embrionalne / plaża halofity i psammofity Sukcesja roślinności w profilu akumulacyjnym (Mierzeja Bramy Świny) (1986 i kolejne – rok pełnego ukształtowania wału wydmowego) Ekspozycja południowa Ekspozycja północna warunki kserotermiczne mało materii organicznej (tylko obumierające trawy) więcej wilgoci Nasłonecznienie i zasilenie i materii organicznej (m.in. igliwie) podłoża w substancje odżywcze szczotlicha siwa (Corynephorus canescens) bażyna czarna (Empetrum nigrum) mikołajek nadmorski (Eryngium maritimum) fiołek trójbarwny (Viola tricolor) lnica wonna (Linaria odora) groszek nadmorski (Lathyrus japonicus ssp. maritimus) Czy to zwyczajna łąka? Tak niszczy sztorm Tak niszczą ludzie Przykłady aktywności edukacyjnej 1) Naśladowanie z wykorzystaniem plansz/ prezentacji z podkładem muzycznym 2) Procesy eoliczne z użyciem „arenarium” 3) Sortowanie piasku w strefie nadmorskiej z wykorzystaniem sit o różnej średnicy 4) Piaski świata – pamiątki z wakacji nad morzem (różne plaże Europy/ świata) 5) Zeszyt ćwiczeń „Przygody Trzyszcza” 6) Puzzle – pocięte laminowane wydruki zdjęć 7) „Twister brzegowy” – 4 kolory = 4 główne elementy naturalnie kształtujące brzeg morski: woda, wiatr, piasek, szata roślinna - strefa brzegowa to ich ciągłe przenikanie się - ruchy graczy (gotowa plansza lub wg instrukcji www) 8) Zagadki fotograficzne Naśladowanie falowanie całym ciałem szept i dmuchanie wicie się małe, szybkie kroki w różnych kierunkach żmija zygzakowata w miejscu, udawanie ruchu traw na wietrze, szum start z przysiadu, bieganie z rozłożonymi rękami nieruchome położenie ciała chód na „czworaka” ‘grzanie się’ w słońcu trzyszcz jaszczurka zwinka przysiad i powolne podnoszenie się z wyciągniętymi rękami ku górze chód na „czworaka” rozczapierzone palce dłoni brzuchem do góry Wymyk szarawy antyrama „plexi” 100 x 70 cm listwa drewniana , klej, taśma klejąca (piankowa) lub pudełko plastikowe przezroczyste suchy piasek drobnoziarnisty ok. 10 kg,

Recently converted files (publicly available):