• Document: SERMAYE PİYASASI MEVZUATI
  • Size: 2.36 MB
  • Uploaded: 2019-06-13 08:00:11
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

SPK SMMM YETERLİLİK SERMAYE PİYASASI MEVZUATI EMRULLAH HOCA SERMAYE PİYASASI MEVZUATI DERS İÇERİĞİ 1. SERMAYE PİYASASI KAVRAMI ........................................................................................................................ 2. SERMAYE PİYASASININ UNSURLARI............................................................................................................... 3. 6362 SAYILI SPKN’NUN DÜZENLEME İLKELERİ ............................................................................................... 4. 6362 SAYILI SPKN’NUN HAZIRLANMASINDA BELİRLEYİCİ OLAN FAKTÖRLER ................................................ 5. 6362 SAYILI SPKN’NUN KONUSU VE AMACI .................................................................................................. 6. 6362 SAYILI SPKN KAPSAMINDAN İSTİSNA TUTULAN KURULUŞLAR ............................................................. 7. 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER .............................................................. 7.1. Sermaye Piyasası Araçlarına ve İhraççılara İlişkin Yenilikler .......................................................... 7.2. Finansal Raporlama, Bağımsız Denetim, Derecelendirme ve Değerlemeye İlişkin Yenilikler ........ 7.3. Kurumsal Yatırımcılara İlişkin Yenilikler ......................................................................................... 7.4. Sermaye Piyasası Faaliyetleri, Aracılar, Öz Düzenleyici Kuruluşlara İlişkin Yenilikler .................... 7.5. Denetim ve Tedbirlere İlişkin Yenilikler ......................................................................................... 7.6. Piyasa Suçları ve Yaptırımlara İlişkin Yenilikler .............................................................................. 8. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ....................................................................................................................... 8.1. Menkul Kıymetler........................................................................................................................... 8.2. Türev Araçlar .................................................................................................................................. 8.3. Diğer Sermaye Piyasası Araçları ..................................................................................................... 8.4.- Kaydi Sistem.................................................................................................................................. 8.5.- Sermaye Piyasası Araçlarını Konu Alan Teminat Sözleşmeleri ..................................................... 9. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI VE HALKA ARZI ............................................................................ 10. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACINA İLİŞKİN ORTAK ESASLAR ....................................................... 10.1. Kamuyu Aydınlatma ..................................................................................................................... 10.2. Kamuyu Aydınlatma Belgeleri ...................................................................................................... 10.3. Kamuyu Aydınlatma Belgelerinden Doğan Sorumluluk ............................................................... 10.4. Kamuyu Aydınlatma Belgelerine Kurulca Onay Verilmesi ........................................................... 10.5. Bağımsız Denetim, Değerleme ve Derecelendirme ..................................................................... 11. İHRAÇCILAR VE HALKA AÇIK ORTAKLIKLAR .................................................................................................. 12. SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ ................................................................................................................ 12.1. Yatırım Hizmet Ve Faaliyetleri ..................................................................................................... 12.2. Yan Hizmetler ............................................................................................................................... 13. SERMAYE PİYASASI KURUMLARI.................................................................................................................. 13.1. Yatırım Kuruluşları ....................................................................................................................... 13.2. Kolektif Yatırım Kuruluşları .......................................................................................................... 13.2.1.Yatırım Ortaklıkları ...............................................................................................

Recently converted files (publicly available):