• Document: TÚLÉLŐKÖNYV PROGRAMOZÓKNAK
  • Size: 7.57 MB
  • Uploaded: 2019-04-16 12:12:20
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Robert C. Martin TÚLÉLŐKÖNYV PROGRAMOZÓKNAK Hogyan váljunk igazi szakemberré Robert C. Martin TÚLÉLŐKÖNYV PROGRAMOZÓKNAK Hogyan váljunk igazi szakemberré A kiadvány a következő angol eredeti alapján készült: The Clean Coder: A Code of Conduct for Professional Pragrammers Copyright© 2011 by Robert C. Martin. AU rights reserved! ©Kiskapu Kft. 2011 Authorized translation of the English edition of The Clean Coder: A Code of Conduct for Professional Pragrammers, ISBN © 2011 9780137081073 Pearson Education, Inc., publishing as Prentice Hall. This translation is published and sold by permission of Pearson Education, Inc., the owner of ali rights to publish and sell the same. No part of this book, induding interior design, cover design, and icons, may be reproduced or transmitted in any form, by any means (electronic, photocopying, recording, or otherwise) without the prior written permission of the publisher. Trademarked names appear throughout this book. Rather than list the names and entities that own the trademarks or insert a trademark symbo! with each mention of the trademarked name, the publisher states that it is using the names for editorial purposes only and to the benefit of the trademark owner, with no intention of infringing upon that trademark Fordítás és magyar változat©20ll Kiskapu Kft. Minden jog fenntartva! A könyv egyetlen része sem sokszorosítható semmilyen módszerrel a Kiadó előzetes engedélye nélkül. Ez a korlátozás kiterjed a belső tervezésre, a borítóra és az ikonokra is. A könyvben bejegyzett védjegyek és márkanevek is felbukkanhatnak Ahelyett, hogy ezt minden egyes helyen külön jeleznénk, a Kiadó ezennel kijelenti, hogy a műben előforduló valamennyi védett nevet és jelzést szerkesztési célokra, jóhiszeműen, a név tulajdonosának érdekeit szem előtt tartva használja, és nem áll szándékában az azokkal kapcsolatos jogokat megszegni, vagy kétségbe vonni. A szerző és a kiadó a lehető legnagyobb körültekintéssel járt el e kiadvány elkészítésekor. Sem a szerző, sem a kiadó nem vállal semminemű felelősséget vagy garanciát a könyv tartalmával, teljességével kap­ csolatban. Sem a szerző, sem a kiadó nem vonható felelősségre bármilyen baleset vagy káresemény miatt, mely közvetve vagy közvetlenül kapcsolatba hozható e kiadvánnyal. Borítófotó:©Spitzer űrteleszkóp/hubblesite.org Fordítás és lektorálás: Rézműves László Műszaki szerkesztő: Tóth Klára Tördelés: Tóth Klára Felelős kiadó a Kiskapu Kft. ügyvezető igazgatója ©20ll Kiskapu Kft. 1134 Budapest, Csángó u. 8. Fax: (+36-l) 303-1619 http://www.kiskapukiado.hu/ e-mail: kiado@kiskapu.hu ISBN: 978-963-9637-86-3 Nyomdai előállítás: Érdi Rózsa Nyomda Felelős vezető: Juhász László A KÖNYVRŐL ÍRTÁK "Bob bácsi egyértelműen még magasabbra teszi a lécet ezzel a könyvvel, amelyben lefekteti, hogy milyen elvárásoknak kell egy hivatásos programozónak megfelelnie: hogyan kell kommunikálnia és együttműködnie a munkatársaival és a feljebbvalói­ val, hogyan kell beosztania az idejét, hogyan kell kezelnie a nyomást, és milyen esz­ közöket kell használnia. A tesztvezérelt és elfogadásiteszt-vezérelt fejlesztésen (TDD, ATDD) túl Martin elmagyarázza mindazt, amit minden, magát profinak tartó prog­ ramozónak tudnia kell, nem csak önmaga érdekében, hanem azért is, hogy a szaft­ verfejlesztés még mindig fiatal szakmája továbbfejlődhessen." - Markus Giirtner, vezető szaftverfejlesztő it-agile GmbH, www.it-agile.de, www.shino.de "Vannak műszaki könyvek, amelyek inspirálnak és okítanak, és vannak olyanok, amelyek szórakoztatnak. Ritkán esik meg, hogy egy könyv mindezt egyszerre nyújtsa, de Robert Martin nem először viszi véghez ezt a bravúrt. Olvassuk el és szívjuk ma­ gunkba a Túlélőkönyv programozóknak tanácsait, hogy valóban profi szaftverfejlesz­ tőnek hívhassuk magunkat!" - George Bullock, vezető programmenedzser Microsoft Corp. " " Ha lenne " diploma utáni kötelező olvasmány az informatikusok számára, biztosan ez a kötet lenne az. A valóságban a rosszul megírt kód nem tűnik el a szemeszter vé­ gén; nem kapunk csillagos ötöst, ha a "vizsga" (a határidő) előtti éjjel rohamtempóban készítjük el a kívánt kódot; és ami ennél is rosszabb, emberekkel kell kommunikál­ nunk. Egy zseniális programozó nem feltétlenül profi is. A Túlélőkönyv programo­ zóknak a profizmushoz vezető utat írja le - méghozzá meglepően szórakoztatóan. -!eff Overbey University of Illinois, Urbana-Champaign "A Túlélők

Recently converted files (publicly available):