• Document: İLKOKULDA GELİŞTİRİLMİŞ 12. BASKI Prof. Dr. Yaşar BAYKUL İLKOKULDA MATEMATİK ÖĞRETİMİ ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2014, Pegem Akademi Bu kitabın
  • Size: 238.85 KB
  • Uploaded: 2021-09-30 13:10:29
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

İLKOKULDA GELİŞTİRİLMİŞ 12. BASKI Prof. Dr. Yaşar BAYKUL İLKOKULDA MATEMATİK ÖĞRETİMİ ISBN 978-605-364-342-5 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. © 2014, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti.ne aittir. Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri, kapak tasarımı; mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz. Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır. Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları satın almamasını diliyoruz. 4. Baskı: Ekim 2000, Ankara 12. Baskı: Eylül 2014, Ankara Yayın-Proje Yönetmeni: Ayşegül Eroğlu Dizgi-Grafik Tasarım: Buğra Sindel Kapak Tasarımı: Gürsel Avcı Baskı: Ayrıntı Basım Yayın ve Matbaacılık Ltd. Sti İvedik Organize Sanayi 28. Cadde 770. Sokak No: 105/A Yenimahalle/ANKARA (0312-394 55 90) Yayıncı Sertifika No: 14749 Matbaa Sertifika No: 13987 İletişim Karanfil 2 Sokak No: 45 Kızılay / ANKARA Yayınevi: 0312 430 67 50 - 430 67 51 Yayınevi Belgeç: 0312 435 44 60 Dağıtım: 0312 434 54 24 - 434 54 08 Dağıtım Belgeç: 0312 431 37 38 Hazırlık Kursları: 0312 419 05 60 İnternet: www.pegem.net E-ileti: pegem@pegem.net ÖN SÖZ Gerek bilim ve teknolojideki gerekse eğitim bilimlerindeki gelişmeler, ilköğ- retimden yüksek öğretime kadar bütün okul düzeylerindeki matematik öğretim programlarını etkilemiştir; 1960’lı yıllardan itibaren, dünyanın pek çok ülkesinde, özellikle ilk ve ortaöğretim düzeylerindeki okulların matematik programlarında önemli değişikliklere sebep olmuştur. Bu değişiklikler ülkemize de yansımıştır; 1964 yılından itibaren yapılan çalışmalarla önce lise matematik programları, daha sonra ortaokul ve ilkokul matematik programları yenileştirilmiştir. 1981 yılından bu yana geniş çaplı denilebilecek değişiklik 2004-2005 yıllarında hazırlanarak 2005 yılında yürürlüğe konulan programda olmuştur. Bu programın yapısı eldeki kitabın üçüncü bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. İlköğretimin temel amacı, bireyleri hayata ve üst öğrenime hazırlamaktır. Her iki- sinin gerçekleşmesi için de, etkili akıl yürütme, eleştirici düşünme, bilgiyi tranfer etme ve problem çözme önemli zihinsel becerilerdir. Bu becerilerin geliştirilmesinde ilköğ- retim programında yer alan derslerin her birinin rolleri vardır; fakat bunlar arasında matematiğin yeri hepsinden fazladır. Bu sebeple matematik öğretiminin, bu zihinsel becerilerin geliştirilmesini sağlayacak etkililikte gerçekleştirilmesi önemlidir. İlköğre- timde etkili bir matematik öğretiminin gerçekleştirilmesi için diğer bir sebep de, il- köğretim yıllarının, çocukların, bir yandan temel becerileri kazandıkları, diğer yandan zihinsel gelişimlerin en hızlı olduğu döneme rastlamasıdır. Bu kitabın hazırlanmasının amacı, etkili bir matematik öğretimi için öğretmen arkadaşlarıma yardımcı olmaktır. Kitapta on yedi bölüm vardır. Birinci bölümde, eğitim konusundaki bazı temel kavramlar matematik öğretimiyle ilgisi yönünden açıklanmakta; ikinci bölümde ma- tematik yapısı yönünden tanıtılmakta, bu yapıya ve öğrenmenin psikolojisine uygun bir öğretim için temel esaslar açıklanmakta; üçüncü bölümde ilköğretim okullarımız- da uygulanmakta olan matematik programı hakkında bilgi sunulmaktadır. Dördün- cü bölüm, matematik öğretiminde önemli bir yeri olan problem çözmeye ayrılmıştır. Bu kitapta matematik öğretiminde kullanılacak araçların, öğrencilerin bizzat kendi- lerinin yapmaları ilkesi benimsendiğinden, beşinci bölümde, öğrenciler ve öğretmen arkadaşlarımız tarafından hazırlanabilecek bazı araçlar tanıtılmış ve bunların hazır- lanma şekilleri açıklanmıştır. 6-16. bölümler matematik programındaki öğrenme ve alt öğrenme alanlarına, doğal sayılardan başlamak suretiyle geomet

Recently converted files (publicly available):