• Document: 1 Policz, napisz i narysuj.
  • Size: 3.91 MB
  • Uploaded: 2019-03-14 14:27:09
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Arkusz 1 1 Policz, napisz i narysuj. three dolls + dolls = dolls + = + = 2 Przeczytaj i narysuj. Pokoloruj. 1 It’s a dinosaur. It’s small. It’s green. 2 It’s a car. It’s big. It’s red. English Adventure 2 © 2008 Disney Enterprises, Inc. © 2008 Pearson Education Limited photocopiable 31 Photocopiables_2.indd 31 25-02-08 14:04:55 Arkusz 2 3 Spójrz i ponumeruj. 1 4 Przeczytaj. Następnie opisz swojego psa. My dog:     It’s a dog. It’s big. It’s blue. 32 photocopiable English Adventure 2 © 2008 Disney Enterprises, Inc. © 2008 Pearson Education Limited Photocopiables_2.indd 32 25-02-08 14:05:02 Arkusz 1 1 Zakreśl słowa. Pokoloruj i napisz. e s earsmo s e y ut hno n d seha I’ve got two eyes , two , one , one and two . I’ve got senses. English Adventure 2 © 2008 Disney Enterprises, Inc. © 2008 Pearson Education Limited photocopiable 33 Photocopiables_2.indd 33 25-02-08 14:05:03 Arkusz 2 2 Przeczytaj i popraw błędy. Pokoloruj.   short I’ve got an orange face,  long  black hair, two big blue eyes, two big green ears, two small pink ears, a small nose, a red mouth and fifteen teeth. 3 Popatrz i napisz. scary small legs head eyes small I’m Bazyliszek. I’ve got eight small , a and two . 34 photocopiable English Adventure 2 © 2008 Disney Enterprises, Inc. © 2008 Pearson Education Limited Photocopiables_2.indd 34 25-02-08 14:05:05 Arkusz 1 1 Popatrz, posłuchaj i znajdź. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Opisz wybranego ludzika z ćwiczenia 1. He’s got  English Adventure 2 © 2008 Disney Enterprises, Inc. © 2008 Pearson Education Limited photocopiabl

Recently converted files (publicly available):