• Document: ВСТУП ДО ІСТОРІЇ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МАКРОЕТДП РЕФЛЕКТИВНОГО ТРАДИЦІОНАЛІЗМУ
  • Size: 10.47 MB
  • Uploaded: 2019-04-15 21:00:56
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І Н А У К И УКРАЇН И П РИКАРП АТСЬКИ Й УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИ ЛЯ СТЕ Ф АН И К А /. В . К О З Л И К ‘М о їм дітям Марині, Юмитрові та Янастасіг, ВСТУП а тащ)ж^моїм студентам з надією, що навчання ДО ІСТОРІЇ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ для них, — Щ не відбування валкої повинності, СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ а все літаку, радість пізнання і відкриття нового, присвячую ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МАКРОЕТДП РЕФЛЕКТИВНОГО ТРАДИЦІОНАЛІЗМУ ДОБА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ТА ЕПОХА ВІДРОДЖЕННЯ НБПНУС 696747 Іван о-Ф ранківськ П О Л ІС К А Н ГОСТИНЕЦЬ 2003 ЗМІСТ ББК 83.3(4)42 Від автора. Основні засади посібника в контексті актуальних К 59 проблем вищої філологічної освіти в сучасній Україні . ..9 Методологічні основи сучасного вивчення історії західноєвропейської літератури Друкується з а ухвалою в іе'' ^ стефаиика історико-культурних епох Середньовіччя і Відродження „ р и к а р т ^ о г о університету ш. Василя (літературознавчий аспект) § 1. Визначення методології. Специфіка вищої філологічної освіти у порівнянні з літературного освітою в загальноосвітній Р 'е ц е н з е II ги школі. Особливе місце знання студентами власне « і ї хя іс т о р ії світової літера- літературознавчої методології........................................................... 17 § 2. Методологічні засади сучасного літературознавчого розгляду словесно-художніх явищ та історико- літературного процесу........................................................................20 § 3. Пробле

Recently converted files (publicly available):