• Document: Język polski październik
  • Size: 326.1 KB
  • Uploaded: 2019-01-11 19:05:53
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Język polski październik Klasa III Czasy wojny i okupacji Test podsumowujący rozdział II podręcznika do kształcenia literackiego i kulturowego „Słowa na czasie 3” Wymogi podstawy programowej: Zagadnienia: obraz epoki: najważniejsze zjawiska historyczne, społeczne i kulturowe (filozofia, nauka, sztuka); człowiek w konfrontacji z losem; totalitaryzm czasów wojny i okupacji; tragizm pokolenia Kolumbów; wojna a kryzys tożsamości człowieka; rzeczywistość wojenna w ujęciu literackim; sens cierpienia i rola wybaczania; walka o godność człowieka w czasach pogardy; bezgraniczny patriotyzm jako symbol walki ze złem Pojęcia: patriotyzm, bohaterstwo, tragizm, patos, literatura faktu, język wartości, dziennik, pamiętnik, metafora, symbol; środki stylistyczne: epitet, porównanie, metafora, zdrobnienie, pytanie retoryczne, apostrofa. Zadania do zrobienia: Przeczytaj wiersz, następnie wykonaj zadania Krzysztof Kamil Baczyński Elegia o... (chłopcu polskim) Oddzielili cię, syneczku, od snów, co jak motyl drżą, haftowali ci, syneczku, smutne oczy rudą krwią, ©Prywatna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Z. I J. Moraczewskich w Sulejówku malowali krajobrazy w żółte ściegi pożóg, wyszywali wisielcami drzew płynące morze. Wyuczyli cię, syneczku, ziemi twej na pamięć, gdyś jej ścieżki powycinał żelaznymi łzami. Odchowali cię w ciemności, odkarmili bochnem trwóg, przemierzyłeś po omacku najwstydliwsze z ludzkich dróg. I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w noc, i poczułeś, jak się jeży w dźwięku minut – zło. Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką. Czy to była kula, synku, czy to serce pękło? Zadanie 1. Kto mówi w wierszu i do kogo się zwraca? (1 p.) _________________________________________________________________ Zadanie 2. Sytuacja, w jakiej znaleźli się młodzi ludzie podczas wojny, oznaczała (1 p.) 1.otwarcie na świat. 2. obcowanie ze złem. 3. przyspieszone dorastanie. 4. powrót do prawdziwych wartości. A. Tylko odpowiedź 1. jest fałszywa. B. Tylko odpowiedź 2. jest prawdziwa. C. Odpowiedzi 2. i 3. są prawdziwe, a 1. i 4. fałszywe. D. Odpowiedzi 1. i 4. są prawdziwe, a 2. i 3. fałszywe. Zadanie 2. W jaki sposób ukazana została wojna w wierszu? (2 p.) __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Zadanie 3. Czego wojna nauczyła młodych ludzi? (1 p.) __________________________________________________________________________ Zadanie 4. Oceń prawdziwość stwierdzeń. Wybierz T, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub N, jeśli jest fałszywe. (1 p.) 1. Utwór opisuje los całego pokolenia. T N 2. Obrazy wojny zostały ukazane za pomocą metafor i epitetów. T N 3. Druga zwrotka ukazuje beztroskie dzieciństwo tytułowego chłopca. T N ©Prywatna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Z. I J. Moraczewskich w Sulejówku Zadanie 5. Wyszukaj w wierszu wers będący przykładem kontrastu między niewinnością a okrucieństwem wojny. (1 p.) ___________________________________________________________________________ Zadanie 6. Jak myślisz, dlaczego chłopiec w wierszu jest bezimienny? (1 p.) ___________________________________________________________________________ Zadanie 7. Rozpoznaj środki stylistyczne i połącz w pary przykład i nazwę. cytat nazwa A. synku, syneczku 1. epitet B. smutne, ruda, krwawe 2. zdrobnienie C. sny, co jak motyl drżą 3. pytanie retoryczne D. malowali krajobrazy w żółte ściegi pożóg 4. porównanie E. Czy to była kula, synku, czy to serce pękło? 5. metafora A.____; B.____; C.____; D.____; E.____ Zadanie 8. Wskaż FAŁSZYWE dokończenie zdania. (1 p.) Metafory zaczynające się czasownikami „malowali, haftowali, wyszywali” A. podkreślają żal matki. B. łagodzą wymowę wiersza. C. podkreślają niesprawiedliwość wojny. D. ukazują kontrast między ich pierwotnym znaczeniem a sytuacją ukazaną w utworze. Zadanie 9. Oceń prawdziwość stwierdzeń. Wybierz T, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub N, jeśli jest fałszywe. (1 p.) 1. Zdrobnienia „synku”, „syneczku” podkreślają wiek chłopca; T N 2. podkreślają miłość matki do syna.

Recently converted files (publicly available):