• Document: AYFER TUNÇ SUZAN DEFTER
  • Size: 332.41 KB
  • Uploaded: 2019-06-13 08:53:21
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

1 2 AYFER TUNÇ SUZAN DEFTER 3 © 2005, Can Sanat Yayınları Ltd. Şti. Tüm hakları saklıdır. Tanıtım için yapılacak kısa alıntılar dışında yayıncının yazılı izni olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz. 1. basım: 2011 7. basım: Ocak 2015, İstanbul Bu kitabın 7. baskısı 1 000 adet yapılmıştır. Suzan Defter, daha önce Taş-Kâğıt-Makas (1. basım: YKY, 2003; Can Yayınları’nda 1. basım: 2005) adlı kitabın içinde yer almıştır. Ka­pak ta­sarımı: Utku Lomlu / Lom Tasarım (www.lom.com.tr) Ka­pak baskı: Azra Matbaası Litros Yolu 2. Matbaacılar Sitesi D Blok 3. Kat No: 3-2 Topkapı-Zeytinburnu, İstanbul Sertifika No: 27857 İç baskı ve cilt: Ayhan Matbaası Mahmutbey Mah. Devekaldırımı Cad. Gelincik Sokak No: 6 Kat: 3 Güven İş Merkezi, Bağcılar, İstanbul Sertifika No: 22749 ISBN 978-975-07-2422-0 CAN SA­NAT YA­YIN­LA­RI YA­PIM, DA­ĞI­TIM, TİCA­RET VE SA­NAYİ LTD. ŞTİ. Hay­ri­ye Cad­de­si No: 2, 34430 Ga­la­ta­sa­ray, İstan­bul Te­le­fon: (0212) 252 56 75 / 252 59 88 / 252 59 89 Faks: (0212) 252 72 33 www.can­ya­yin­la­ri.com ya­yi­ne­vi@can­ya­yin­la­ri.com Sertifika No: 10758 4 AYFER TUNÇ SUZAN DEFTER ROMAN < > 5 Ayfer Tunç’un Can Yayınları’ndaki diğer kitapları: Bir Mâniniz Yoksa Annemler Size Gelecek, 2005 Kapak Kızı, 2005 Aziz Bey Hadisesi, 2006 Evvelotel, 2006 Mağara Arkadaşları, 2006 “Ömür Diyorlar Buna”, 2007 Bir Deliler Evinin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi, 2009 Yeşil Peri Gecesi, 2010 6 AYFER TUNÇ, 1964’te Adapazarı’nda doğdu. İstanbul Üniversi­ te­si Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. Üniversite yıllarında çe­ şitli edebiyat ve kültür dergilerine yazılar yazmaya baş­ladı. 1989’da Cumhuriyet gazetesinin düzenlediği Yunus Nadi Öy­ kü Armağanı’na katıldı, Saklı adlı yapıtıyla birincilik ödü­lü aldı. 1999-2004 arasında Yapı Kredi Yayınları’nda yayın yö­net­me­ni olarak görev yaptı. 2001’de yayımlanan ve okurdan bü­yük bir ilgi gören Bir Mâniniz Yoksa Annemler Size Ge­lecek 70’li Yıl­larda Hayatımız adlı yapıtı, 2003’te yedi Ba­l­kan ül­ke­sinin ka­tılımıyla düzenlenen Uluslararası Balkanika Ödü­lü’nü ka­zandı ve altı Balkan diline çevrildi. Tunç’un 2003’te Sait Faik’in öykülerinden hareketle yazdığı Havada Bu­lut adlı senaryosu filme çekildi ve TRT’de gösterildi. Tunç’un ayrıca Mağara Ar­ka­daşları ve Evvelotel adlı öyküleriyle, “Ömür Di­yorlar Buna” adlı bir yaşantı kitabı, Harf- lere Bö­lün­müş Za­man adlı bir e-kitabı, İkiyüzlü Cinsellik adlı (Oya Ay­man’la bir­lik­te yazdığı) bir inceleme kitabı; Ka­pak Kızı, Bir De­ liler Evi­nin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Ta­rihi, Yeşil Peri Ge­ce­si ve Su­zan Defter adlı romanları vardır. Ayfer Tunç’un internet adresi: www.ayfertunc.com 7 16 kasım cuma Ölüm, seninle bir anlaşma yapalım. Şu lanet olası defter dolduğunda bana gel. Bak kalan ömrüme ömür biçerek kafa tutuyorum sana – sen ki en tabii korkusun. Bu defter dolduğunda unutacak olursam seni; gö- rün, uykuma gir, gülümse bana, hatırlayayım verdiğim sözü. Uzun favorili tezgâhtar delikanlıya sormadım: kaç yaprak bu defter diye; genç bir kadının uzattığı mürek- kep şişesinin sıkışmış kapağını açmaya uğraşıyordu, öte- ki tezgâhtar –kız– uzattığım parayı gözünü delikanlıdan ayırmadan aldı, üstünü versin diye bekleyemedim, çık- tım. Defterin kaç yaprak olduğunu merak ettimse de, kim uğraşacak şimdi gereksiz sorularla? Yani ölüm, ben de bilmiyorum kalan ömrüme ne kadar ömür biçtiğimi. Her gün kaç sayfa yazarım, kaç anlamlı cümle çıkar bu sayıklamalardan? Belki şu yazdığım satırlara ekleye- cek tek kelime bulamam, boş beyaz kâğıtlara bakarak adamakıllı yaşlanırım veya yazı alır beni sana götürür. Ölümümden sonra kimin eline geçeceği hiç belli ol- mayan, spiralli, beyaz kâğıtları kareli, kapağında parlak kırmızı bir elma (HAYAT) ve uçları sipsivri açılmış bir 8 16 kasım cuma ‘Bir kadın birdenbire günlük tutmaya başlamışsa, ya âşık olmuştur ya terkedilmiştir’ demişti Suzan. Defterler evinde dağ gibi yığılmıştı. Hepsi abimi unutmak için. İçimden yak bunları Suzan demek geçti. Deli deli gülü- yordu defterlerini gösterirken. Her birinde birkaç sayfa karalanmış. Ne kısa aşklar. Ağlayacak sandım. İnsan ya kendi kendine konuşur, ya kendi kendine yazar. Kendi kendine konuşmayı makbul saymazlar. Oysa ne fark var ki arada? Benim yine günlük tutmaya başlamam hiç hayra alamet değil. İlk defa Kıbrıs savaşı sırasında günlük

Recently converted files (publicly available):