• Document: İNSAN KAYNAKLARI PROGRAMLARI
  • Size: 884.34 KB
  • Uploaded: 2019-07-21 08:55:15
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

İNSAN KAYNAKLARI PROGRAMLARI İçindekiler Performans Değerlendirme ................................................................................................................................................ Terfi ve Performans Değerlendirmede Merkezi Yönetimi……….……………………………………………………………………………………… İleri Eğitimci Eğitimi Teknikleri……………….……………………………………………………………………………………………………………………… Etkili Sunum Teknikleri………….…………………..…………………….…………………………………………….……………………………………………… Kariyer Planlama…………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………… Norm Kadro Analizi ............................................................................................................................................................. Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri………………………………………………………………………………………………………………………………….. Ücret Yönetimi………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Eğitim İhtiyaçları Analizi ve Eğitim Planlaması ………………………………………………………………………………………………………………. Performans Değerlendirme Kimler katılmalı? Niçin ve Neden? Nasıl? Kuruluşların insan kaynakları veya Performans yönetiminde atılan her doğru adım personelden sorumlu yönetici ve  Kazandırılmak ve/veya pekiştirilmek istenen çalışanların tatmini ve buna bağlı olarak da şirketin uzmanları becerilere ilişkin davranış değişikliği alanlarının karlılığını arttırmaya yönelik önemli bir katkıdır. Bu anlaşılması eğitimin amacı performans yönetimi alanında son araştırma ve uygulamalara değinilerek, şirketin bu  Başarılı ve başarısız uygulamalarla ilgili yaşanmış konuda yaşadıkları sorunlara ve bunların örnekler çözümlerine eğilmektir.  Becerilere ait sınıf içi uygulamalar ve geribildirimler  Becerilerin gerçek yaşama aktarımını kolaylaştıracak alıştırma ve uygulamalar  Gelişim planlarının oluşturulması  Mevcut bilgi ve beceri düzeylerinin belirlenmesi amacıyla tasarlanmış testler Kazanımlar İki gün Bu programın bitiminde, aşağıda sıralanan alanlardaki bilgi ve becerilerin gelişimi hedeflenmektedir: Performans değerlendirme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma Performans görüşmesi yapabilme becerisi Performansa dayalı kariyer planlama yapabilme becerisi I.Performans Değerlendirme Nedir? IV. Performans Görüşmesi VII. Performans Görüşmeleri Öncesinde, Sırasında ve Sonrasında Dikkat Edilmesi  Görüşme Türleri Gereken Konular ve Alınacak Önlemlerin II. Performans Boyutları ve Performans  Soru Sorm

Recently converted files (publicly available):