• Document: Su Yapıları Örnekleri
  • Size: 12.96 MB
  • Uploaded: 2019-05-16 20:02:57
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği IM 101 İnşaat Mühendisliğine Giriş Su Yapıları Örnekleri Arş. Gör. Dr. İbrahim UÇAR 11 Kasım 2015 Baraj Kullanım Amaçları •Su Temini •Sulama •Taşkın Kontrolü •Su Üzerinden Ulaşım •Enerji • Eğlence (Rekreasyon) (WWW.ICOLD-CIGB:ORG) Nehir tipi ( Run of River Type) ve Barajlı hidrolik enerji Üretim Sistemlerinin Karşılaştırılması Baraj ve Nehir Tipi HES Modellerinin Karşılaştırılması (ESHA, 2004) 1- Barajlar ve HES Sır Barajı (K.Maraş) Kemer Baraj (116 m) Keban Barajı ve HES (Elazığ) Beton Ağırlık ve Kaya Dolgu (210 m) Kılıçkaya Barajı ve HES (Sivas) Toprak Dolgu Gövde (134 m) Suat Uğurlu ve HES (Samsun) Toprak Dolgu Gövde (51 m) Dim Barajı ve HES (Antalya) Ön Yüzü Beton Kaplı Kaya Dolgu Gövde (135 m) Dim Barajı ve HES (Düşü Havuzu, Beton Santral) Dim Barajı ve HES (Yan Savak) Dim Barajı ve HES (Yan Savak ve Dolu Gövde) Borçka Barajı ve HES (ARTVİN-Membadan Görünüş) (Toprak Dolgu, 86 m) Borçka Barajı ve HES (Dolu Savak) Borçka Barajı ve HES (Dolu Savak-2) Borçka Barajı ve HES (Dip Savak) Borçka Barajı ve HES (Çakıl Geçidi) Borçka Barajı ve HES (Radyal Kapaklar) Borçka Barajı ve HES (Radyal Kapaklar-2) Borçka Barajı ve HES (Cebri Borular ve Tespit Kütleleri) Borçka Barajı ve HES (HES ve Kuyruk Suyu Kanalı) Borçka Barajı ve HES (Santral Binası, Türbinler ve Kren Kirişi) Borçka Barajı ve HES (Kontrol Odası) Borçka Barajı ve HES (Mansap ve Şalt Sahası) Deriner Barajı ve HES (Beton Kemer Baraj-ARTVİN) (Dünyanın en yüksek 3. beton barajı) Deriner Barajı ve HES (Agrega Kırma ve Beton Dökümü) Deriner Barajı ve HES (Agrega Kırma ve Beton Dökümü-2) Deriner Barajı ve HES (Beton Dökümü) Deriner Barajı ve HES (Beton Santrali) Deriner Barajı ve HES (Kreyn ile Beton Dökümü) Deriner Barajı ve HES (Baraj Gövdesi İnşaatı) Muratlı Barajı ve HES (Asfalt Kaplı Kaya Dolgu 44 m- ARTVİN) Muratlı Barajı ve HES (Mansaptan Görünüş) Muratlı Barajı ve HES (Memba Tarafı) Muratlı Barajı ve HES (HES Su Alma Yapısı) Kürtün Barajı ve HES (Beton+Kaya, Gümüşhane) 133 m Kürtün Barajı ve HES Tünelli Dolu Savak ve Düşü Havuzu Çalışırken) Kürtün Barajı ve HES (Tünelli Dolu Savak ve Düşü Havuzu Çalışırken) Torul Barajı ve HES (Beton Ağılık, Gümüşhane) 152 m Torul Barajı ve HES Derivasyon Tüneli Çıkışı Torul Barajı ve HES (Tünelli Dolusavak) Torul Barajı ve HES Su Alma Yapısı Torul Barajı ve HES Su Alma Yapısı Görünümler Torul Barajı ve HES Dolu Savak Radyal Kapak Yerleri 2- Regülatörler Pamuk Regülatörü ve HES (Mersin) Nehir Tipi HES Pamuk Regülatörü (Membadan Mansaba Bakış) Pamuk Regülatörü ve HES (İletim Kanalı) Pamuk HES (Cebri Borular) Pamuk Regülatörü Santral Binası ve Şalt Sahası EŞEN II HES ÇÖKELTİM HAVUZU Akçay Regülatörü (Aydın) Akçay Regülatörü (Dolu Savak Profili ve Düşü Havuzu) Kumköy Regülatörü (Samsun) (Enerji+Sulama) Kumköy Regülatörü HES Binası Kumköy Regülatörü Düşü Havuzu HACILAR HES YÜKLEME HAVUZU TİPİK BİR YÜKLEME HAVUZU PROFİLİ KOVADA HES (Cebri Boru) Kılavuzlu HES Cebri Borular Tipik cebri boru (φ 7800 mm, e = 44 mm) Tipik bir HES Binası Yerleşimi ve Branşman Yapısı Çeşitli Türbin Çizimleri ve Resimleri Pelton Türbinleri Yatay Eksenli Pelton Türbini (http://www.energomachexport.com) Yatay Eksenli Pelton Türbini (İki Nozzle Mevcut) (ESHA 2004) Pelton Türbin Çarkı, (Alstom, 2004) Pelton Türbin Modeli (http://www.inforse.dkeuropedieret) Pelton Türbini (http://www.power-technology.com) Kaplan Türbinleri Düşey Eksenli Kaplan Türbini (www.energomachexport.com) Düşey Eksenli Kaplan Türbini ve Çarkının Yakın Görünüşü Sifon Tipi Kaplan Türbini Teknik Çizimi ve Fotoğrafı (ESHA,2004) Yatay Eksenli Kaplan Türbini (CKD Turbo Technics) Francis Türbinleri Düşey Eksenli Francis (TOSHIBAHIDROTURBIN) Düşey Eksenli Francis (411m Düşülü, 266 MW Güce Sahip), (TOSHIBAHIDROTURBIN) Düşey Eksenli Francis (146m Düşü ile 730 MW Güç Üretmektedir), (TOS

Recently converted files (publicly available):