• Document: GÖRÜNTÜ İŞLEME - (2.Hafta)
  • Size: 2.59 MB
  • Uploaded: 2019-03-14 14:21:49
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi.......................................................................................................www.IbrahimCayiroglu.com GÖRÜNTÜ İŞLEME - (2.Hafta) C# PROGRAMLAMA İLE GÖRÜNTÜ İŞLEME Görüntü işleme kapsamında geliştirilecek algoritmalar C# diliyle yazılacaktır. Bu amaçla bilgisayarımızda Visual Studio programının kurulu olması gerekmektedir. Öncelikle programın altyapının oluşturulup, dersler ilerledikçe içerisine kodlar eklenecektir. Program Altyapısının Oluşturulması Geliştirilecek program Windows Form Application uygulaması olacaktır. Program içerisinde Menü ve Araç çubuğu kullanılacaktır. Bu amaçla MenuStrip ve ToolStrip nesneleri kullanılacaktır. ToolStrip (araç çubuğu) üzerindeki butonların resimlerini atarken, Paintte oluşturulan örnek resimler projenin içerisindeki Bin klasörünün altına kopyalayalım. Daha sonra ToolStrip üzerindeki butonu seçip Image özelliğinden butonu yükleyelim. Butonun resmi yüklendikten sonra Properties penceresinden başka gerekli ayarlamalar yapılabilir. Örneğin butonun adı yapacağı işle ilgili olarak değiştirilebilir. 1 Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi.......................................................................................................www.IbrahimCayiroglu.com Butona tıkladığımızda ona ait olan fonksiyon kodları açılacaktır. Programımızın tasarımını üstte bir menu çubuğu, altında ise Araç çubuğu olacak şekilde tasarlayalım. Form üzerinde ise iki tane Picturebox olsun. Bunlardan birincisi orjinal resmi, diğeri ise dönüştürülmüş resmi göstersin. Program ilerledikçe ekleme ve çıkarmalar olacaktır. Bu altyapı üzerinde devam edelim. RESİM YÜKLEME Bilgisayarımızdaki herhangi bir resmi PictureBox1 yüklemek için aşağıdaki kodları kullanabiliriz. Bunu fonksiyon şeklinde yazarsak hem menüden hem de araç çubuğunda aynı kodlar kullanılarak resim yüklenebilir. Burada geliştirilen programda iki tane picturebox kullanılmaktadır. Birincisinde orjinal resim (giriş resmi), ikincisinde ise dönüştürülmüş resim (çıkış resmi) görüntülenecektir. 2 Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi.......................................................................................................www.IbrahimCayiroglu.com Dosya açarken uzantıların görüntülenmesi süzmek için uygun olacaktır. Bunun için aşağıdaki kodları kullanabiliriz. openFileDialog1.DefaultExt = ".jpg"; openFileDialog1.Filter = "Image Files(*.BMP;*.JPG;*.GIF)|*.BMP;*.JPG;*.GIF|All files (*.*)|*.*"; Eğer resim yükleme çalışırken openFileDalog açıldıktan resim seçilmeyip "iptal" tuşuna basılırsa, resimyolu değişkeni "null" olacağı için program hata verir. Bunu engellemek için Try-Catch kodları içine yazılması gerekir. private void DosyaAc_menu_Click(object sender, EventArgs e) { DosyaAc(); } private void DosyaAc_toolbar_Click(object sender, EventArgs e) { DosyaAc(); } //DOSYA AÇ ----------------------------- public void DosyaAc() { try { openFileDialog1.DefaultExt = ".jpg"; openFileDialog1.Filter = "Image Files(*.BMP;*.JPG;*.GIF)|*.BMP;*.JPG;*.GIF|All files (*.*)|*.*"; openFileDialog1.ShowDialog(); String ResminYolu = openFileDialog1.FileName; pictureBox1.Image = Image.FromFile(ResminYolu); } catch { } } Görüntülenen resim çeşitli boyutlarda olabilir. Bu nedenle resmin picturebox içerisinde düzgün görüntülenmesi için SizeMode seçeneğini aşağıdaki seçeneklerden uygun olanla yapmak gerekir. Burada; a) Normal (resmin sığdığı kadar kısmı normal görüntülenir b) StrechImage (resim çerçevenin içine tam sığacak şekilde daraltılır yada genişletilir, c) AutoSize (çerçeve resmin boyutlarını alır) 3 Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi.......................................................................................................www.IbrahimCayiroglu.com d) CenterImage (resmin orta bölgesi çerçeve içinde normal şekilde görüntülenir, sığmayan kısımlar dışarıda kalır, e) Zoom (resmin orantısı bozulmadan tamamı çerçeve içinde görüntülenir). a) b) c) d) e) RESMİ KAYDETME Birinci picturebox da görüntülenen orjinal resim, belli filtrelerden geçirildikten sonra ikinci picturebox da görüntülenecektir. Görü

Recently converted files (publicly available):