• Document: Tolkning och reflektion : vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod PDF ladda ner
  • Size: 80.61 KB
  • Uploaded: 2019-02-05 19:00:38
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Tolkning och reflektion : vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Mats Alvesson. När första upplagan av Tolkning och reflektion utkom 1994 bröt den nya vägar inom kvalitativ samhällsforskning. Boken blev snabbt något av en modern klassiker och används flitigt på metodkurser vid universitet och högskolor. En engelsk översättning, Reflexive Methodology, har haft stor internationell genomslagskraft. En grundtanke i boken är att data alltid är tolkade mot bakgrund av de personliga, kulturella, ideologiska och språkliga referensramar vi bär med oss. Reflektion innebär att ta ett steg bakåt från tolkningen: att tolka sina egna tolkningar, perspektivera sitt eget perspektiv, ställa sin egen auktoritet som forskare i självkritisk belysning. I boken navigerar författarna i utrymmet mellan den abstrakta filosofin och den metodologiska kokboken. Avsikten är att lyfta nivån på kvalitativ metod genom att foga in vetenskapsfilosofi som ett centralt och fortlöpande inslag i empiriskt förankrad samhällsvetenskap. Omvänt är syftet att göra abstrakta vetenskapsfilosofiska tankegångar konkret tillämpliga för kvalitativ forskning. Detta betyder en intellektualisering av kvalitativ metod och samtidigt en pragmatisering av vetenskapsfilosofi. Boken innehåller nytolkningar och kritiska diskussioner av viktigare kvalitativa ansatser, särskilt grundad teori, hermeneutik, kritisk teori och postmodernism. Denna tredje upplaga av boken har uppdaterats med aktuell forskning inom de berörda områdena. Helt nyskrivet är ett avsnitt om Manuel DeLandas aktuella, provokativa assemblageteori. Flera nyskrivna avsnitt behandlar den reflexiva metodologins tillämpningar för att nå ökad kreativitet i forskning jämfört med gängse metoder: konsten att finna och lösa mysterier, grundvalskritik, skapa djärva synteser och nya sammanlänkande hybridbegrepp. Annan Information Gode tips på hvordan du skal finne den unike gaven du leter etter. 1 okt 2015 . Tolkning och reflektion : vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod.pdf – (KR 0.00); Tolkning och reflektion : vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod.epub – (KR 0.00); Tolkning och reflektion : vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod.txt – (KR 0.00); Tolkning och reflektion : vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod.fb2. Detta bidrar till behovet att reflektera över eventuella . Han är kritisk till att den kvalitativa/kvantitativa vetenskapsfilosofin . eller kvantitativa. En forskningsmetod kan omfatta kedjan av aktiviteter från problemformulering till datainsamling, dataanalys i olika steg och rapportering. I en smalare tolkning av forskningsme-. Tolkning och reflektion : vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod PDF ladda ner. Beskrivning. Författare: Mats Alvesson. När första upplagan av Tolkning och reflektion utkom 1994 bröt den nya vägar inom kvalitativ samhällsforskning. Boken blev snabbt något av en modern klassiker och används flitigt på metodkurser vid. Tilgang til metadata. Tittel: Tolkning och reflektion : vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. Forfatter: Alvesson, Mats. Alvesson, Mats. Sköldberg, Kaj. Medvirker: Alvesson, Mats. Sköldberg, Kaj. Publisert: Lund : Studentlitteratur, 1994. Omfang: 402 s. fig. Språk: Svensk. ISBN: 9144381611 9789144381619. Emne: Research Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur. (Del 1, s 11-122). Arvaston, G. & Ehn, B. (2009). Etnografiska observationer. Studentlitteratur. Denscombe, Martyn (2004). Forskningens grundregler. Samhällsforskarens handbok i tio punkter. Studentlitteratur, Lund. (265 s). Ejlertsson. [www] Hämtat 21.05.2014. http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html. Artikelsamling inklusive skrivguiden. Referenslitteratur: Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008). Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Bibliotekskatalogen. Dahlberg, K. (1997). Hylla. Aef Alvesson. Författare/Namn. Alvesson, Mats,. Titel. Tolkning och reflektion : vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod / Mats Alvesson, Kaj Sköldberg. Förlag, etc. Lund : Studentlitteratur, 2008. Utgivningsår. 2008. Upplaga. 2., [uppdaterade] uppl. Antal sidor etc. 616 s. Anmärkning. 3. tr., 2009. Ämnesord. Hermeneutik. Några grundläggande apsekter att begrunda i en forskningsansats. Hur ser man på: relationen mellan forskare och det som skall beforskas; relationen mellan kvantitativ och kvalitativ forskning; Vetenskapsfilosofi; Forskningsprocessen; Metoder för datainsamling; Kvalitativ analys. Induktion handlar om slutledning utifrån en. Utförlig information. Utförlig titel: Tolkning och reflektion, vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, Mats Alvesson, Kaj Sköldberg; Medarbetare: Sköldberg, Kaj. Upplaga: 2. uppl. Omfång: 598 s. Språk: Svenska. ISBN: 9789144046150 9144046154. Klassifikation: O:dd Samhälle Dd Kunskapst

Recently converted files (publicly available):