• Document: İNŞ 331 ULAŞIM 1. Dr. Neslihan SEÇKİN
  • Size: 4.69 MB
  • Uploaded: 2019-07-19 21:05:18
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

İİNŞ NŞ – 331 ULAŞIM 1 ULAŞIM Öğr. Gö Gör. Dr. Neslihan SEÇ SEÇKİN 1.GİRİŞ İyi bir karayolu ağının sağladığı ulaşım kolaylığı bir ülke için çok yönlü kalkınma açısından büyük bir itici güçtür. ilk insanlar için yer değiştirme yani seyahat veya bir malın taşınması yaya ölçüleri içinde kalmışken, daha sonra hayvanlar kullanılmış ve nihayet günümüzde hızla gelişen teknoloji sayesinde şehirler hatta ülkeler arası günübirlik seyahatler olağan hale gelmiştir. Ancak lehte olan bu gelişmelerin olumsuz etkileri kısa zamanda görülmüş, artan trafiğin yol açtığı gecikmeler, hızla artan trafik kazaları, trafik mühendisliği biliminin önemini iyice artırmıştır. 1 • Bu arada uygarlığın ilerlemesi zaman ve parayı ön plana çıkarmış, sürat, konfor ve ucuz ulaşım aranırken motorlu taşıt trafiğinin doğurduğu gürültü hava kirlenmesi ve kazalar rahatsız edici boyutlara ulaşmıştır. • Bunların sonucu olarak karayolu mühendisliği, trafik mühendisliği yanında ekonomi, istatistik, çevre bilimleri ve başka birçok bilim dalı ile de ilişkili duruma gelmiştir. 1.1.YOL-ÇEVRE-ÜLKE İLİŞKİSİ Bir ülkeye dengeli bir şekilde yayılmış, iyi bir yol ağının sağladığı erişebilirlik ve ulaşım kolaylığı çevre ve ülke için başlıca aşağıdaki imkânları sağlar. • Üretici malını daha çabuk ve daha uygun fiyatla pazarlama imkânı bulur. • Kolay ve ekonomik taşıma sonucu, her çeşit mal tüm bölgelere ulaştırılmış olur. Bu da tüketim talebini ve arzı artırmış olur. • İhracat imkânı artmış olur. 2 • Yatırımların tüm ülkeye yayılmasını ve kalkınmasının dengeli olmasını sağlar. • Büyük yerleşme merkezlerinde gidiş-dönüş hareketleri artar, bunun soncu bölgeye canlılık gelir, sosyal gelişme ve kültür birliği sağlanır. • Devletçe sağlanan eğitim, sağlık, haberleşme gibi kamu hizmetleri daha yaygınlaşır. Ayrıca devlet otoritesi ve ülkenin savunma gücü artar. • İç ve dış turizm hızlanır. Bunun yanında yol üzerinde oluşan trafiğin olumsuz sonuçları da vardır. Bunlar; • Trafik kazaları • Özellikle büyük kentlerde görülen trafik sıkışıklığı, hava kirlenmesi, gürültü, titreşim ve insanlar üzerindeki sinirsel gerginlikler • İyi planlanmamış yolların kentin genel görünüşünü ve kentteki tarihi, turistik eserlerin görünüşünü bozması. • İnsan, bitki ve hayvan yaşantısı ile ilgili ekolojik dengenin bozulması şeklinde sıralanabilir. 3 1.2. YOL YAPIM TEKNİĞİNİN GELİŞİMİ Yol tekniğindeki ilk gelişmelerin M.Ö. 5000 yıllarında tekerleğin icadı ile başladığı kabul edilmektedir. Tarihte ilk önemli yollara M.Ö. 3500 yıllarında Mezopotamya bölgesinde rastlanmıştır. (1756 – 1836) J. Mc Adam (İskoçya’lı) yol yapım gereci olarak kırma taş kullanmış son zamanlara kadar kullanılan makadam tipi yol ortaya çıkmıştır. 1892 otomobilin keşfiyle özellikle I. Dünya savaşından sonra karayolu inşaatı tekrar canlanmış ve yapım tekniği hızla gelişmiştir. Türkiye Cumhuriyeti zamanında ise muhtelif zamanlarda çıkarılan kanunlar ve kurulan örgütlerle yol yapımına önem verilmişse de 1946 yılına kadar bu konuda önemli bir gelişme olmadığı ve çalışmaların dağınık olduğu söylenebilir. Türkiye’de gerçek anlamda modern ve planlı yol yapımının 1 Mart 1950 tarih ve 5539 sayılı kanunla Bayındırlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Karayolları Genel Müdürlüğü – KGM örgütünün kurulması ile başladığı kabul edilebilir. 4 1.3. ULAŞTIRMA VE ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ Ulaşım: insanların ve eşyaların amaca yönelik yer değiştirmeleridir. Bu yer değiştirmenin sağlanması da ulaşım olarak tanımlanır. Ulaştırma, ilgili altyapının türüne göre aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir. B. SU A. KARAYOLU ULATIRMASI ULATIRMASI İç Su yolu Denizyolu (Göl, Nehir, Kanal) Karayolu Demiryolu C. HAVA D. BORU

Recently converted files (publicly available):