• Document: PROJEKT: GNIAZDO POTOKOWE
  • Size: 241.25 KB
  • Uploaded: 2019-05-16 12:58:24
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I ZARZĄDZANIA ZARZĄDZNIE PRODUKCJĄ GRUPA ZIM-Z3 PROJEKT: GNIAZDO POTOKOWE WYKONAWCY: 1. TOMASZ PRZYMUSIAK 2. TOMASZ RUTOWSKI PROWADZĄCY: Mgr inż. Mariola Orzechowska SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ STRONA 1. Wprowadzenie. 3 2. Przeprowadzenie selekcji części, dobór asortymentu gniazda. 4 3. Dokumentacja technologiczna oraz szkice gabarytowe części. 4 4. Obliczenia wstępne. 4 4.1 Obliczenie wstępnego programu produkcji poszczególnych 4 części. 4.2 Ustalenie i identyfikacja technologii. 5 4.3 Opracowanie kart technologicznych. 5 4.4 Podział stanowisk na JGS. 5 4.5 Tabela pracochłonności wg JGS oraz operacji technologicznych. 5 5. Sprawdzenie ogólnych warunków zorganizowania gniazda 7 potokowego. 5.1 Sprawdzenie wartości współczynnika podobieństwa techniczno- 7 organizacyjnego. 5.2 Obliczenie współczynnika zmienności robót. 7 5.3 Obliczenie współczynnika powtarzalności stanowisk roboczych. 9 5.4 Sprawdzenie wartości współczynnika domknięcia układu 9 gniazdowego. 6. Dalsze obliczenia. 10 6.1 Wyznaczenie ekonomicznej wielkości partii obróbczej. 10 6.2 Obliczenie średniego tempa produkcji części. 10 6.3 Wyznaczenie taktu pojedynczej części. 11 6.4 Obliczenie rytmu serii. 12 6.5 Skorygowanie rytmu serii. 12 7. Ustalenie rytmu gniazda, skorygowanie wielkości partii obróbczej, 13 określenie wielkości partii transportowych. 7.1 Wyznaczenie rytmu gniazda oraz krotności. 13 7.2 Ustalenie organizacyjnej wielkości partii. 13 7.3 Ustalenie wielkości partii transportowych. 14 7.4 Sprawdzenie warunków wykonalności produkcji. 15 7.5 Tabela zestawienia dotychczasowych obliczeń dla 15 poszczególnych detali 8. Ustalenie liczby stanowisk w JGS-ach wg ich obciążenia. 17 8.1 Obliczenie zdolności obciążeniowej poszczególnych operacji. 17 8.2 Obliczenie wskaźnika wykorzystania stanowisk roboczych. 20 9. Określenie liczby pracowników bezpośrednio produkcyjnych oraz 21 współczynnika wykorzystania ich czasu pracy. 9.1 Porównanie współczynników wykorzystania stanowisk roboczych 22 ze współczynnikami wykorzystania czasu pracy pracowników. 10. Zestawienie obliczeń. 23 11. Wykonanie harmonogramu. Wnioski końcowe. 25 2 Nr tematu: GN IX 25.02.2002 Nr rys. Nazwa Pf di Pk Pz b L.P. części części (szt/rok) (szt/wyr) (szt/rok) (szt/rok) (%) Koło 1 E/35/1/77 A zębate 2500 4 700 400 1 płaskie Koło 2 A/35/4/73 B zębate 2000 3 500 300 1,5 płaskie Koło 3 B/35/3/76 C zębate 2500 2 750 250 2 wytocz Koło 4 D/35/2/75 D 1450 2 500 300 1 zębate Koło 5 C/35/6/74 E zębate z 2950 3 950 400 1,5 piastą 1. Wprowadzenie. Poniższe opracowanie zawiera podstawowe obliczenia dotyczące systemu pracy gniazda potokowego, do których zalicza się: - program produkcji - wielkość partii obróbczej - liczbę i rozmieszczenie stanowisk roboczych - ilość niezbędnych pracowników produkcyjnych - długotrwałość cykli produkcyjnych Gniazdo, w którym wykonywane są różne, technologicznie podobne przedmioty jest jednym z podstawowych form organizacji produkcji. Wykazuje ono następujące cechy: - nawracanie do poprzednio już wykorzystanych stanowisk - zmiany kierunku przebiegu - drogi przebiegu produktów przecinają się wzajemnie w drodze międzyoperacyjnej - poszczególne detale składają się na obciążenie s

Recently converted files (publicly available):