• Document: IK-DOELEN BIJ DE DALTONUITGANGSPUNTEN
 • Size: 104.18 KB
 • Uploaded: 2019-06-12 16:42:58
 • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

IK-DOELEN BIJ DE DALTONUITGANGSPUNTEN groep fase Samenwerken Zelfstandigheid Verantwoordelijkheid Samen werken (spelen) Zelfstandig werken Leerkracht gestuurd Hierbij is het samenwerken nog vooral doel en nog geen Het gaat hierbij om het creëren van situaties waarbij kinderen Het gaat hierbij nog sterk om leerkracht gestuurd werken. middel. Er is nog geen sprake van taakdifferentiatie. De taak leren omgaat met uitgestelde aandacht. Kinderen dragen slechts weinig verantwoordelijkheid voor het ligt vooraf vast. Sociale doelstellingen staan hierbij centraal. eigen leerproces. Kinderen mogen de volgorde van taken kiezen. 1 2 Ik… Ik… Ik… 3  gebruik namen van groepsgenoten  durf initiatieven te nemen (nieuwe dingen te doen)  durf kleine vrijheden aan 4  kijk een ander aan tijdens het spreken  stel vragen over de taken  maak de afgesproken taak af 5 A  geef een ander de kans om mee te doen durf een inbreng te hebben  maak een taakkeuze voer een taakje alleen uit  houd mij aan regels/afspraken ga zorgvuldig met materiaal om 6  spreek verstaanbaar  verzamel materiaal  sta achter een gemaakte keuze 7  werk mee aan groepsopdrachten  werk ook buiten het lokaal  luister naar een ander  praat en werk rustig 8  laat een ander uitpraten  accepteer de inbreng van een ander  blijf bij een groepje  deel materialen met anderen  werk in groepjes van verschillende grootte samen  reageer vriendelijk op een ander groep fase Samenwerken Zelfstandigheid Verantwoordelijkheid Ik… Ik… Ik…  stel vragen aan een ander  controleer mijn eigen werk  houd mij zonder controle aan afspraken 4  reageer op wat een ander zegt  praat mee over een opdracht  kom afspraken na  moedig een ander aan mee te doen  kan omgaan met dat ik de juf/meester niet kan storen  ben persoonlijk aanspreekbaar 5 6 B  bied aan om iets uit te leggen vraag hulp aan een ander  heb oog voor een ‘maatje’ 7  herinner een ander aan de taak of opdracht  kan omgaan met verschillen in de groep 8  kan coachen (tutoren) van andere kinderen aan groep fase

Recently converted files (publicly available):