• Document: STIHL FS 55. Instrukcja użytkowania
  • Size: 1.66 MB
  • Uploaded: 2019-07-21 09:32:20
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

{ STIHL FS 55 Instrukcja użytkowania polski Spis treści Wprowadzenie do niniejszej Ograniczanie zużycia Szanowni Państwo, Instrukcji użytkowania 2 eksploatacyjnego i unikanie uprzejmie dziękujemy za to, że Wskazówki dotyczące uszkodzeń 39 zdecydowaliście się na nabycie bezpieczeństwa i techniki pracy 2 Zasadnicze podzespoły urządzenia 40 najwyższej jakości produktu firmy Dozwolone kombinacje narzędzi Dane techniczne 41 STIHL. Oryginalna Instrukcja tnących, osłon, uchwytów i pasów Wskazówki dotyczące napraw 43 Niniejszy produkt powstał z uprzęży nośnej 13 zastosowaniem nowoczesnych Utylizacja 43 Użytkowania Montowanie uchwytu dwuręcznego 14 procesów technologicznych oraz EG Oświadczenie o zgodności ze Montowanie uchwytu szerokiego spektrum przedsięwzięć strony producenta 43 obwiedniowego 15 mających na celu zapewnienie niezmiennie wysokiego poziomu Montowanie ucha zawiesia 17 Wydrukowano na papierze bielonym bez stosowania chloru. jakości. Dołożyliśmy wszelkich starań, Montowanie urządzeń ochronnych 18 żebyście byli Państwo zadowoleni z Farby drukarskie zawierają oleje roślinne, papier ulega Zamontowanie narzędzia tnącego 18 zakupionego urządzenia i mogli nim bez Paliwo 21 przeszkód pracować. Tankowanie paliwa 23 Jeżeli mielibyście Państwo pytania Zakładanie pasa uprzęży nośnej 23 dotyczące Waszego urządzenia, to Wyważanie urządzenia 24 prosimy zwracać się z nimi do autoryzowanego dealera lub Uruchamianie i wyłączanie silnika 25 bezpośrednio do naszego dystrybutora. Transport urządzenia

Recently converted files (publicly available):