• Document: Vaccination of children at the age of 0 2 with combination and recommended vaccines assessment of the frequency of use and the knowledge of parents
  • Size: 611.13 KB
  • Uploaded: 2019-05-16 12:23:26
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

ORIGINAL PAPERS Prace oryginalne Vaccination of children at the age of 0–2 with combination and recommended vaccines – assessment of the frequency of use and the knowledge of parents Szczepienia dzieci w wieku 0–2 lat szczepionkami skojarzonymi i zalecanymi – ocena częstości stosowania i wiedzy rodziców Aneta Pomian-Osiak, Anna Owłasiuk, Anna Gryko, Dorota Bielska, Sławomir Chlabicz Keywords: Abstract: Background. Preventive vaccinations are the only effective, valuable and desired method for protective vaccination, preventing infectious diseases. The continuous improvement of vaccines and the availability of new generation vaccinology, combination vaccines, both combination (penta-, hexavalent and recommended) makes vaccinations more effective and a safer vaccine method due to relevant multi-centre long-term clinical trials. Aim. To determine the knowledge of parents of children aged 0–2 years about combination and recommended vaccines, as well as to evaluate the frequency of Słowa kluczowe: immunization with combination vaccines in children. Material and method. The study group consisted of 100 szczepienia ochronne, parents of children aged 0–2 reporting to the COR-MED Family Doctor Practice in Białystok in order for their child wakcynologia, szczepionki to be vaccinated. Each of them filled in an anonymous questionnaire. Results. 92% of surveyed parents claimed skojarzone that they had knowledge about the compulsory preventive vaccination of children, while 8% said they had no knowledge in this area. Those surveyed were also able to list recommended vaccines and had knowledge about them. Parents reported that the high price of combination or additional recommended vaccines was the reason why their children did not receive these vaccines. The largest percentage of parents (86%) obtained information about compulsory and recommended preventive vaccinations when speaking to medical staff. Conclusions. The level of knowledge of parents of children aged 0–2 years, both about free of charge compulsory preventive vaccinations, and combination vaccines not refunded, is satisfactory. 97% of respondents had their children immunized with compulsory prophylactic vaccination, of which 76% opted for a combination vaccine (5 in 1 or 6 in 1). Streszczenie: Wstęp. Szczepienia ochronne to jedyna skuteczna, wartościowa i  pożądana metoda zapobiegania chorobom zakaźnym, a  poprzez stałe udoskonalanie szczepionek i  pojawianie się szczepionek Department of Family Medicine nowszej generacji, zarówno skojarzonych penta- lub heksawalentnych, jak i zalecanych, są metodą coraz bardziej and Community Nursing, Medical skuteczną i  bezpieczną ze względu na prowadzenie wieloośrodkowych i  długoletnich badań nad nimi. Cel. University of Bialystok Określenie wiedzy rodziców dzieci w wieku 0–2 lat na temat szczepionek skojarzonych i zalecanych oraz ocena Aneta Pomian-Osiak, MSc Nurse częstości szczepienia dzieci szczepionkami skojarzonymi. Materiał i metody. Badaniem objęto 100 rodziców dzieci w wieku 0–2 lat zgłaszających się na wizytę do lekarza rodzinnego NZPOZ „COR-MED” w Białymstoku, Anna Owłasiuk, PhD Academic teacher celem wykonania szczepienia u swego dziecka. Każdy z nich wypełnił anonimowy kwestionariusz ankiety. Wyniki. Anna Gryko, MD, PhD 92% ankietowanych osób uważało, że posiadają wiedzę na temat obowiązkowych szczepień ochronnych dziecka, Academic teacher natomiast 8% przyznało, że nie posiada wiedzy w  tym zakresie. Badani potrafią także wymienić szczepionki Dorota Bielska, MD, PhD zalecane i posiadają wiedzę na ich temat. Jako przyczynę swojej decyzji o niezaszczepieniu dziecka szczepionką Academic teacher skojarzoną bądź zalecaną dodatkową respondenci podawali ich wysoki koszt. Największy odsetek rodziców Prof. Sławomir Chlabicz, MD, PhD (86%) informacje o szczepieniach ochronnych, obowiązkowych i zalecanych pozyskuje z rozmów indywidualnych Head of the Department

Recently converted files (publicly available):