• Document: Powerpack. gebruikshandleiding
  • Size: 686.88 KB
  • Uploaded: 2019-01-12 15:04:05
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Powerpack gebruikshandleiding 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding De RMA powerpack is een hulpmiddel voor de begeleiding. Het vergemakkelijkt het duwen van een rolstoel gebruiker. De hulpmotor is niet ontworpen om de manuele rolstoel uit te voeren als een elektrische rolstoel. Lees aandachtig deze handleiding vooraleer u de RMA hulpmotor gebruikt! 2. Algemene instructies en informatie  De powerpack compleet met de batterij weegt 13.2kg. Raadpleeg de handleiding van de rolstoel voor het maximale gewicht van de gebruiker.  De powerpack is enkel mogelijk tot een gebruikersgewicht van 136kg.  Lees eerst zorgvuldig de instructies, vooraleer je de powerpack installeert .  De powerpack en zijn bijhorende componenten zijn relatief zwaar en worden geplaatst op een laag niveau. Opletten dat je niet te veel druk uitoefent bij het heffen en monteren van de componenten van de powerpack.  Verwijder eerst de verpakking van de powerpack, en pas daarna de batterijen. Probeer niet om de verpakking van beide items tegelijkertijd te verwijderen. De batterij kan je ontglippen, zodat kan beschadigd worden of persoonlijk letsel kan veroorzaken.  Monteer de powerpack altijd eerst aan de rolstoel. Pas nadien de batterijen, zo voorkom je onnodige belasting. Tevens om de powerpack los te maken van de rolstoel, verwijder eerst de batterij en pas nadien de powerpack.  Zorg er altijd voor dat de aan / uit knop in de 'off' positie staat of verwijder de sleutel, voordat u de accu aan/los koppelt.  Controleer altijd of de powerpack is uitgeschakeld voordat de inzittende zijn transfer in of uit de rolstoel uitvoert. 2  Schakel de stroom uit wanneer de rolstoel voor een langere periode stilstaat of als de gebruiker de rolstoel onbeheerd achterlaat, verwijder de sleutel om een onverwachte beweging te voorkomen.  Gebruik NOOIT de powerpack wanneer er niemand in de rolstoel zit.  De powerpack is eenvoudig te installeren en te gebruiken. Als je problemen ondervindt, kan je contact opnemen met de leverancier.  Het powerpack is niet ontworpen om steile hellingen te beklimmen, noch aan de rolstoel die niet in staat zou zijn om normaal te worden geduwd door een begeleider. Een daling van een helling kan soms moeilijker zijn dan het bestijgen van de helling. Wees voorzichtig bij het afdalen van een hellingen. De powerpack is niet ontworpen als een remapparaat en mag niet worden gebruikt om bij een afdaling de rolstoel tot stilstand te brengen. Wanneer de rolstoel onbeheerd wordt achtergelaten, is het BELANGRIJK om de rolstoel op rem te zetten. 3. Installatie 1. Motor 2. Batterij-pack 3. Dwarsstang 4. Montagebeugels 5. Bediening + montagebeugel 6. riemen voor het samenhouden van de batterijen fig. 1 De onderdelen van een Powerpack 3 4. Monteren Monteer de montagebeugels aan iedere onderkant van het zijframe met een 5mm inbussleutel en niet op het kruisframe. De beugels moeten voor het kruisframe geplaatst worden met de hendels naar de achterkant van de stoel gericht. (zoals weergegeven in figuur 2&3.) Het is belangrijk dat men de beugels recht tegenover elkaar monteert. fig. 2 fig. 3 Vervolgens, neem de motor en dwarsstang. Maak de 4 schroeven eerst los van de dwarsstangplaat om de grote dwarsstang onder het plaatje te bevestigen. Draai de schroeven terug vast. Monteer de kleine dwarsstang zoals op figuur 5 te zien is.(Opgelet draai de sterknoppen nog niet vast!) fig. 4 fig. 5 4 Zoals hieronder weergegeven, plaats je de gemonteerde dwarsstang onder de rolstoel en plaats elk uiteinde van de dwarsstang in de bevestigingsbeugels. Wanneer beide uiteinden in de bevestigingsbeugels zitten, draai je de sterknop vast, zoals weergegeven in fig.8. Zorg ervoor dat de motor centraal staat, zoals je kan zien bij fig. 9 en fixeer deze met een sterknop vast. (zie fig 10.) 5 Monteer de bovenste controller aan het handvat. Zorg ervoor dat men het bedieningsapparaat comfortabel kan gebruiken. Het bedieningsapparaat mag de bekleding van de rugleuning niet aanraken wanneer de gebruiker in zijn rolstoel zit. Gebruik de 3 mm inbussleutel om de hoek van de controller

Recently converted files (publicly available):