• Document: TOIMINNALLINEN HARJOITTELU LAJIHARJOITTELUN PERUSTANA. Pajulahti, Nuorten maajoukkue
  • Size: 186.37 KB
  • Uploaded: 2019-01-11 18:28:23
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

TOIMINNALLINEN HARJOITTELU LAJIHARJOITTELUN PERUSTANA Pajulahti, 27.1.2007 Nuorten maajoukkue Toiminnallinen =suunniteltu/kehittynyt/mukautunut tiettyä tarkoitusta varten.  Toiminnallisen voimaharjoittelun tarkoituksena on rakentaa optimaalisesti toimiva keho.  Käytännössä tämä tarkoittaa, että kehoa harjoitetaan luonnollisessa, kolmiulotteisessa ympäristössä.  Harjoittelu tapahtuu vapain liikkein  Tavoitteena on, että voima ja kaikki sen käyttöön liittyvät ominaisuudet kehittyvät tasapainoisesti.  Toiminnallinen voima on siis paljon muutakin kun puhdasta voimaa.  Sidoksissa muihin luonnolliseen liikkeeseen vaikuttaviin ominaisuuksiin kuten tasapainoon, notkeuteen, nopeuteen, ketteryyteen, kestävyyteen ja koordinaatioon  Valitettavan usein perinteisemmässä voimaharjoittelussa otetaan huomioon vain se mitä yksittäistä lihasta yksittäinen liike kehittää TOIMINNALLISEN HARJOITTELUN TAVOITTEET  optimaalinen fyysisten ominaisuuksien siirto lajisuoritukseen (laatu)  motorinen monipuolisuus  liikkuvuus, nopeus, tasapaino, koordinaatio, voima  kehon kineettisen ketjun yhteistoiminta: keho toimii kokonaisuutena  harjoittelun tuloksena lihakset oppivat työskentelemään tehokkaasti yhdessä  optimaalinen suorituskyky läpi koko kilpailukauden  lantio ja keskivartalo kehittyvät voimakeskuksena ja liikkeiden perustana  loukkaantumisten ennaltaehkäisy TOIMINNALLISEN HARJOITTELUN PERIAATTEET  koko keho mukana liikkeessä  voimakeskus aktiivinen joka liikkeessä ja harjoitteessa  liikerataa ei ole koskaan rajoitettu eikä liikeympäristö ole täysin stabiili  useat eri lihakset toimittavat eriasteisia funktioitaan liikkeen eri vaiheissa  jotta lihakset voisivat toimia tehokkaasti yhdessä ja suorittaa niille luonnollisia liikkeitä, on niitä myös harjoitettava yhdessä määrätyissä suorituksen kannalta merkittävissä asennoissa ja liikesarjoissa.  suurin osa harjoitteista suoritetaan eri asennoissa seisten (lajitarpeet huomioiden)  toiminnallisen kiertoliikkeen vahvistaminen  toispuoleiset harjoitteet (yhden jalan ja käden harjoitteet ) LAJIANALYYSISTÄ HARJOITUSOHJELMAKSI LIIKE:  lantion sisä- ja ulkokierto  lantion koukistus ja ojennus  vartalon kierto rintarangassa  voimakeskuksen stabilaatio  ylävartalon liikkeet (työntö, veto ja kierto) OMINAISUUDET:  liikkuvuus  voima  tasapaino, koordinaatio  nopeus, räjähtävyys  energiantuotannolliset ominaisuudet TOIMINNALLISEN HARJOITTELUN TYÖKALUJA  AKTIVOIVA LÄMMITTELY  TOIMINNALLINEN KIERTOHARJOITTELU  TOIMINNALLINEN VOIMAHARJOITTELU  VOIMAKESKUSTA VAHVISTAVA LIIKEPAKETTI  PALAUTTAVAT STAATTISET VENYTTELYT AJATUKSIA TOIMINNALLISESTA HARJOITTELUSTA  Toiminnallisten koko kehon liikkeiden parhaimpia puolia on niiden vaikutus tahdottomaan lihaksistoon: esim. poikittaista vatsalihasta voidaan eri harjoitteilla käskyttää tahdonalaisesti, mutta kyseenalaista on kannattaako näin tehdä, kun sen tehtävä on supistua reaktionomaisesti ja tahdottomasti muiden kehonosien liikettä tukemaan  Monet fysiikkavalmennusjutut syntyvät luovan kokeilun ja käsityötaidon pohjalta ja tämä yhdistettynä vahvaan teoreettiseen kivijalkaan voi olla hyvä yhdistelmä  Isojen punttien käyttö urheilijan kehityksessä alkaa pian vanheta, kun muita parempia lähestymistapoja löydetään  Lihaskudos on melko hyödytöntä massaa mikäli hermotus ja kehon kyky monipuoliseen motoriikkaan on vähäinen  Usein perinteisiä liikkeitä jatkuvasti käyttäen jopa rajoitetaan kehon kykyä vastata monipuolisempiin ärsykkeisiin ja sitähän kaikki urheilulajit vaativat  Huolimatta roolien erilaisista vaatimuksista, 75% harjoittelusta yleisten ominaisuuksien kehittämiseen ja loput ajasta roolispesifeihin fysiikkaharjoitteisiin  Yleisesti ottaen rytmittämisen ja painotusten suhteen: urheilijan tulisi harjoitella/kehittää kaikkia osa-alueita ympäri vuoden ja läpi kaudenkin Liikevariaatiot Ulottuvuusvariaatiot Ärsykevariaatiot suunta aika (tempo yms.) hallinta  liikelaajuus toistot vastus asento etäisyys harjoitusväline nivelkulmat sarjat palaute  Perusharjoitteita eivät ole perinteiset punttiharjoitteet, vaan nimenomaan kaikkea ihmisliikkeen todellisia perusteita vahvistavat liikkeet: * Vartalon kierron hallinta * Yhden jalan ja yhden kä

Recently converted files (publicly available):