• Document: SKLADBA A STRUKTURA POTRAVIN
  • Size: 4.55 MB
  • Uploaded: 2018-12-08 11:31:25
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Ústav hygieny a technologie vegetabilních potravin SKLADBA A STRUKTURA POTRAVIN MVDr. Matej Pospiech Ph.D. Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová Ph.D. Mgr. Michaela Petrášová Mgr. Zdeňka Javůrková, Ph.D. BRNO 2014 Tato skripta jsou spolufinancována z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost:  „Inovace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu v oboru Bezpečnost  a kvalita potravin“  (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0287)  OBSAH OBSAH ...................................................................................................................................... 2  ÚVOD ........................................................................................................................................ 3  1  SKLADBA POTRAVIN ....................................................................................................... 4  1.1  POTRAVINY – ROZDĚLENÍ, KVALITA A ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST .................................... 4  1.2  SUROVINY ROSTLINNÉHO PŮVODU ..................................................................................... 5  1.2.1  Mouky a škroby........................................................................................................... 6  1.2.2  Neškrobové polysacharidy ........................................................................................ 10  1.2.3  Karagenany ............................................................................................................... 11  1.2.4  Luštěniny a suroviny z nich ...................................................................................... 11  1.2.5  Koření ........................................................................................................................ 17  1.2.5.1  Oddenky ...............................................................................................................................18  1.2.5.2  Kůry .....................................................................................................................................20  1.2.5.3  Listy a natě ...........................................................................................................................24  1.2.5.4  Květy a součásti květů ..........................................................................................................26  1.2.5.5  Plody a semena ....................................................................................................................28  1.2.5.6  Další druhy koření ...............................................................................................................38  1.2.6  Houby ........................................................................................................................ 40  1.3  SUROVINY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU.................................................................................... 41  1.3.1  Epitely ....................................................................................................................... 42  1.3.2  Svalovina ................................................................................................................... 44  1.3.3  Pojivové tkáně ........................................................................................................... 47  1.3.4  Využitelné části trávicí soustavy ............................................................................... 53  1.3.5  Využitelné části dýchací soustavy ............................................................................ 60  1.3.6  Využitelné části oběhové a mízní soustavy .............................................................. 61  1.3.7  Využitelné části nervové soustavy ............................................................................ 66  1.3.8  Močová a pohlavní soustava ..................................................................................... 69  1.3.9  Kožní soustava .......................................................................................................... 72  2  STRUKTURA POTRAVIN ................................................................................................ 75  2.1  PRINCIPY STRUKTURY POTRAVIN A POTRAVINOVÝCH SUROVIN ....................................... 76  2.1.1  Architektonický (stavební) princip struktury potravin .............................................. 76  2.1.2  Hierarchický (stupňovitý, posloupný) princip struktury potravin............................. 77  2.2  STRUKTURA POTRAVINOVÝCH KOMPONENT A JEJICH INTERAKCE .................................... 78 

Recently converted files (publicly available):