• Document: Teoria ograniczeń koncepcja i praktyczne przykłady
  • Size: 905.5 KB
  • Uploaded: 2018-12-06 22:03:44
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Mateusz Kabut Nr albumu: 282582 Teoria ograniczeń – koncepcja i praktyczne przykłady Praca licencjacka na kierunku: Zarządzanie Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Beaty Glinki z Katedry Teorii Organizacji WZ UW Warszawa, czerwiec 2011 Oświadczenie kierującego pracą Oświadczam, że niniejsza praca została przygotowana pod moim kierunkiem i stwierdzam, że spełnia ona warunki do przedstawienia jej w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego. Data Podpis kierującego pracą Oświadczenie autora (autorów) pracy Świadom odpowiedzialności prawnej oświadczam, że niniejsza praca dyplomowa (magisterska) została napisana przeze mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami. Oświadczam również, że przedstawiona praca nie była wcześniej przedmiotem procedur związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego w wyższej uczelni. Oświadczam ponadto, że niniejsza wersja pracy jest identyczna z załączoną wersją elektroniczną. Data Podpis autora (autorów) pracy 2 Streszczenie Praca dotyczy teorii ograniczeń. Jest to stosunkowo młody nurt w zarządzaniu, w Polsce obecny od nieco ponad dekady. W pierwszej części tej pracy omawiam szeroko podstawy teoretyczne dotyczące teorii ograniczeń. W drugiej części opisuję cztery praktyczne przykłady zastosowania tej teorii oraz analizuję odpowiedzi udzielone mi przez praktyków. Słowa kluczowe Teoria ograniczeń, TOC, Theory of Constraints, Goldratt, Thinking Process Dziedzina pracy (kody wg programu Socrates–Erasmus) Biznes i zarządzanie (04000) Tytuł pracy w języku angielskim Theory of Constraints – concept and practical examples 3 Spis treści WSTĘP..............................................................................................................................5 Rozdział I Podstawy teorii ograniczeń..............................................................................9 1.1.Historia powstania TO.......................................................................................9 1.2.Zagadnienia wspólne dla wszystkich zastosowań teorii ograniczeń...............10 1.3.Narzędzia logicznego wnioskowania teorii ograniczeń..................................13 1.3.1. Drzewa logiczne.....................................................................................14 1.3.1.1.Drzewo stanu obecnego...................................................................15 1.3.1.2.Drzewo stanu przyszłego.................................................................16 1.3.1.3.Negatywna gałąź..............................................................................17 1.3.2. Drzewo przeszkód..................................................................................18 1.3.3. Drzewo przejścia ...................................................................................19 1.3.4. Diagram konfliktu..................................................................................19 1.4.Prezentacja głównych zastosowań teorii ograniczeń......................................21 1.4.1. Zastosowanie teorii ograniczeń w rachunkowości.................................21 1.4.2. Zastosowanie teorii ograniczeń do zarządzania produkcją....................26 1)Werbel...................................................................................................27 2)Bufor ....................................................................................................27 3)Lina.......................................................................................................28 1.4.3. Zastosowanie teorii ograniczeń w logistyce...........................................28 1.4.4. Zastosowanie teorii ograniczeń do zarządzania projektami...................30 1.4.5. Zastosowanie teorii ograniczeń w marketingu i sprzedaży....................34 1.4.6. Zastosowanie teorii ograniczeń do zarządzania strategicznego.............36 1.5.Krytyka teorii ograniczeń................................................................................37 1.6.Teoria ograniczeń na tle innych rozwiązań z dziedziny zarządzania..............41 1.7.Przykłady udanych wdrożeń

Recently converted files (publicly available):