• Document: Aerodynamik eller Flygningens grundprinciper. Ivan Hedin
  • Size: 10.6 MB
  • Uploaded: 2018-12-08 16:35:31
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Aerodynamik eller Flygningens grundprinciper Ivan Hedin m F a Newton: F = m x a Bernoulli Bernoulli forts. Lyftkraft Newton: • Kraft: F = m x a • För varje kraft som verkar på en kropp, bildas en lika stor motriktad kraft. Bernoulli: Statiskt tryck + dynamiskt tryck = konstant Vridande moment i vingen Angle of Incidence Anfallsvinkel Vid stagnationspunkten är hastigheten noll och trycket som störst. En asymmetrisk vingprofil ger lyftkraft även om anfallsvinkeln är = 0. (Lyftkraft) TOTAL REACTION (Resulterande kraft) (Motstånd) Resulterande kraften delas upp i: •Lyftkraft, vinkelrät mot fria strömmande luften. •Motstånd, parallellt med fria strömmande luften. Lyftkraften är vinkelrät mot fria strömmande luften och motståndet är parallellt med fria strömmande luften oavsett anfallsvinkel. Vingens buktighet (Camber) Vingform - lyftkraft Även en ladugårdsdörr flyger, men inte så bra. Lyftkraftskoefficient (CL) Max flygvikt Lägre flygvikt Anfallsvinkel CL α Lyftkraftsformeln ρ V2 L = CL X X S 2 L : Lyftkraft CL : Lyftkraftskoefficient ρ : Densitet V2 : Hastighet i kvadrat S : Vingyta (Surface) Olika motstånd Formmotstånd Formmotstånd Formmotstånd Friktionsmotstånd Omslagspunkt, separationspunkt och motstånd inom respektive ström- ningsintervall. Friktionsmotstånd Friktionsmotstånd Interferensmotstånd Inducerat motstånd Inducerat motstånd Inducerat motstånd Inducerat motstånd Åtgärder för minskat inducerat motstånd Även vriden vingprofil minskar inducerat motstånd Motstånd • Formmotstånd • Friktionsmotstånd 0-motstånd • Interferensmotstånd • Vågmotstånd • Inducerat motstånd Totalmotstånd Totalmotstånd Rullmotstånd Sidoförhållande Sidoförhållande = Spännvidd/Medelkorda Avsmalnande vingar Tapered wings Anfallsvinkel - fart Stallhastighet - vikt Stabilisatorstall Höglyftanordningar • Bakkantsklaffar (Trailing Edge Flaps) – Utfällda bakkantsklaffar förskjuter lyftkraft- centrum bakåt. Ger ett nossänkande moment kring tyngdpunkten men kan mer än uppvägas av att ett ökat nedsvep träffar stabilistorn vilket ger ett noshöjande moment. • Framkantsklaffar (Slats and Drooped Leading Edge Flaps) Klaffläge - glidbanevinkel Glidbanan oberoende av vikt Bakkantsklaffar (Trailing edge flaps) (Enkel klaff) Klaff med spalt Slats Effekt av slat. Slat ger stor ökning av lyftkraft med liten motståndsökning. Tillför energi till vingens översida så att stallvinkeln kan ökas exempelvis från 15˚ till 22˚ Framkantsklaff ger liknande förbättring som slat och är särskilt lämplig för vingar med tunn högfartsprofil med skarp framkant. Vid höga anfallsvinklar har luften svårt att komma runt framkanten vilket leder till tidig separation. Markeffekt Markeffekt Ground Effect Vx och Vy Cessna 172S Vx 62 knop Vy 74 knop V bästa glidtal 70 knop Vid motorstopp är tid till stall från Vy 5 s och ännu mindre vid Vx. Utfälld klaff förkortar tiden ytterligare. Sänk nosen omedelbart!!! Tjänstetopphöjd och absolut höjd Höjdroder Stabilator Cessna Piper Skevroder Sekundär skevroderverkan Differentialroder minskar sekundär skevroderverkan Sidoroder Sekundär sidoroderverkan Aerodynamisk roderbalansering för att minska manöverkrafterna Viktbalansering för att motverka roderfladder Trimplåtar och trimroder Trimplåtar är endast omställbara på marken. Fasta trimplåtar Lättroder minskar manöverkrafter Tungroder Propellern Aerodynamik Hastighetsfördelning utefter radien Dragkraftsfördelning Tordering nödvändig för att få konstant anfallsvinkel Hastighetsvektorer Anfallsvinkel och flyghastighet Propellerverkningsgrad Propellerprofiler har liksom vingprofiler bäst verkningsgrad vid 3-4 graders anfallsvinkel. Dragkraft P-faktor eller P-effekt • Flygplanet girar åt vänster pga. snedanblåsning av propellern i stigning. Nedåtgående bladet får större anfallsvinkel än uppåtgående. P-faktor Slipström Korkskruveffekt kring flygplankroppen Motstånd vid motorstopp. En stillastående propeller ger 20 % bättre glidtal då den ger mindre motstånd än då den drar runt en motor som saknar drivkraft. Observera att en roterande propeller är nästan osynlig. Livsfara att låta folk stiga in eller ur flygplanet med motorn igång. Stall (överstegring) oc

Recently converted files (publicly available):